Rozbudowa szpitala powiatowego w Wadowicach. Umowa już podpisana

umowa na rozbudwę szpitala podpisana

Ta kadencja samorządu powiatowego z pewnością będzie kojarzyć się z dużymi inwestycjami, także w służbę zdrowia. Po m.in. zakupie nowych ambulansów, wybudowaniu nowej siedziby pogotowia ratunkowego a także stworzeniu w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej (ZZOZ) w Wadowicach pracowni rezonansu magnetycznego, przyszedł czas na kolejne ogromne przedsięwzięcie – nadbudowę dwóch kondygnacji w pawilonie „E”. – Dzięki impulsowi, który dała nam dyrektor szpitala, w końcu w Wadowicach będziemy mieć lecznicę z szerokim zakresem usług medycznych – podkreśla starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas. – Od początku tej kadencji zarząd i Rada Powiatu wspierają finansowo wszelkie działania podejmowane na rzecz szpitala. Czy to budowę nowego gmachu pogotowia czy doposażenie placówki. Nic więc dziwnego, że i tym razem rada uznała za zasadne wsparcie tej rozbudowy i przeznaczyła na nią aż 15 mln złotych – dodaje wicestarosta Beata Smolec.

13 czerwca 2022 r. w obecności posła na Sejm RP Filipa Kaczyńskiego, starosty E. Kurdasa oraz wicestarosty B. Smolec dyrektor ZZOZ w Wadowicach podpisała z przedstawicielem firmy Warbud S.A., która wygrała przetarg, umowę na prace budowlane. – Ta ogromna inwestycja jest przełomowym momentem dla naszego szpitala, gdyż dzięki niej będziemy mogli rozpocząć udzielanie świadczeń, których do tej pory nie mogliśmy realizować ze względu na bariery infrastrukturalne. W ostatnim czasie staramy się prężnie rozwijać, a ta inwestycja jest kolejnym potężnym krokiem w tym kierunku – mówiła po podpisaniu umowy Barbara Bulanowska.

Ta umowa to ogromnie istotny dokument, jeśli chodzi o przyszłość wadowickiej lecznicy – miejsca bardzo ważnego zarówno dla mieszkańców powiatu, jak i turystów przyjeżdżających do miasta Jana Pawła II – podkreślał poseł F. Kaczyński na konferencji prasowej zorganizowanej po podpisaniu umowy. – Serdecznie gratuluję Pani dyrektor a jednocześnie dziękuję Panu Marszałkowi Województwa Małopolskiego Witoldowi Kozłowskiemu i Panu Wicemarszałkowi Łukaszowi Smółce za wielkie wsparcie dla tej inwestycji ze strony samorządu wojewódzkiego. Bez tej pomocy – prawie 15 mln zł – przedsięwzięcie nie mogłoby być realizowane. Oczywiście nie mówimy „stop”. Jeśli na etapie dalszych prac będzie potrzeba, aby sięgać po kolejne środki zewnętrzne, deklaruję swoją pomoc – zapewniał poseł. Sam otrzymał podziękowania od starosty, który nazwał go „dobrym duchem” tej i innych inwestycji powiatowych.

Przypomnijmy, że pawilon „E” szpitala w Wadowicach ma obecnie pięć kondygnacji. Budowa szóstej ma umożliwić utworzenie nowego Ośrodka Szybkiej Diagnostyki i Terapii Krótkoterminowej. Na siódmej – według planów dyrekcji ZZOZ – mają zostać umieszczone oba oddziały chorób wewnętrznych, z których jeden obecnie się znajduje w pawilonie E, natomiast drugi w pawilonie C.
Koszt robót budowlanych to ok. 32 mln zł. Według wyliczeń ZZOZ w Wadowicach dodatkowe 7 mln zł może kosztować wyposażenie, które znajdzie się w nowych kondygnacjach. Prace powinny potrwać do końca 2023 roku.

Dodajmy, że w minionym tygodniu, 8 czerwca dyrektor ZZOZ w Wadowicach podpisała ze Starostą Wadowickim porozumienie w sprawie przekazania środków pieniężnych w kwocie 15 000 000 zł na dofinansowanie projektu oraz umowę dotacyjną z Marszałkiem Województwa Małopolskiego, na mocy której przyznano dofinansowanie w maksymalnej kwocie 14 999 999,99 zł.

Inwestycja realizowana jest w ramach Działania 14.1REACT EU dla zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 i dotyczy projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie skutkom społecznym pandemii COVID-19 oraz poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach poprzez nadbudowę pawilonu „E” o dwie kondygnacje wraz z niezbędnym wyposażeniem”.