Rola rolnika, by upadku unikał

Rola rolnika, by upadku unikał

Powyższe hasło jest jednym z kilku, pod którym prowadzone są działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Działania te mają na celu uświadomienie rolnikom zagrożeń występujących w ich gospodarstwach rolnych a także, w jaki sposób je wyeliminować, aby miejsce pracy było bezpieczne i przyjazne dla osób w nim pracujących.

Krus wypadki tabela 1

Jak widać z powyższego wykresu najliczniejszą grupą wypadków rolniczych według kategorii są upadki osób. Jest to tendencja ogólnopolska i nie jest też inaczej na terenie powiatu wadowickiego. Upadki w 2022 roku stanowią 52% ogółu zgłoszonych zdarzeń do Placówki Terenowej KRUS w Wadowicach a do przyczyn tych zdarzeń należą m.in. nieprawidłowy sposób wchodzenia
i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep itp. a także nieużywanie odpowiedniego obuwia roboczego. Najliczniejszą podgrupą dotyczącą upadków stanowią w 2022 roku upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych.

Krus wypadki tabela 2

Należy pamiętać, że wchodzimy i schodzimy trzymając się uchwytów zawsze przodem do stopni ciągnika rolniczego, przyczep czy też szczebli drabiny. Kategorycznie należy unikać skakania, zjeżdżania czy zsuwania się nawet z niewielkich wysokości, a zwłaszcza z ładunków objętościowych. Nie wychodzimy po dyszlu! Obuwie robocze powinno być powyżej kostki, stabilizujące staw skokowy, posiadać podeszwę antypoślizgową, z protektorem i dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy. Obuwie sportowe nie jest dobrym rozwiązaniem!

Niewłaściwy stan podwórza, ciągów komunikacyjnych w gospodarstwie rolnym to również duża grupa przyczyn upadków osób. Podwórko jak i przejścia należy na bieżąco odśnieżać, posypywać materiałem sypkim w czasie zimy i w miarę możliwości utwardzić. Po deszczowej porze nie utwardzone miejsca zamieniają się w śliskie błoto!krus wypadki tabela 3

Najczęściej do upadków osób dochodzi właśnie na podwórzach (w obrębie obejścia gospodarczego) – 74% wszystkich zdarzeń wypadkowych, zdecydowanie mniej niż w miejscach chowu, hodowli czy też upraw. Dlatego tak bardzo ważne jest utrzymywanie porządku w obejściu, wydzielenie i utwardzenie ciągów komunikacyjnych, używanie odpowiedniego obuwia roboczego, dbanie o właściwy stan maszyn i urządzeń, a zwłaszcza stopnie i podesty i użytkowanie ich w prawidłowy sposób.

Uniknięcie niebezpiecznych zdarzeń związanych z upadkami zależy w głównej mierze od przestrzegania powyższych podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia strony internetowej KRUS (www.krus.gov.pl) oraz zakładki Kampanie Prewencyjne KRUS.

Krystyna Zielińska
Główny specjalista
Placówki Terenowej KRUS w Wadowicach