Radni zdecydowali. Będą dodatkowe pieniądze na inwestycje przy szkołach powiatowych

radni przeznaczyli dodatkowe pieniądze na budowę hal przy szkołach powiatowych

To niewątpliwie była jedna z ważniejszych sesji Rady Powiatu w Wadowicach w tej kadencji. 10 lutego radni postanowili o wprowadzeniu zmian w budżecie powiatu na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wadowickiego. Zdecydowano m.in. o zwiększeniu planu wydatków powiatu o nieco ponad 4 mln zł.

Największa zmiana dotyczy środków przeznaczonych w tym roku na dwie potężne inwestycje. Chodzi o budowy hal sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach – inwestycje zaplanowane na lata 2022 – 2024 (prace potrwają 26 miesięcy od momentu podpisania umowy).
Po niedawnym otwarciu przetargu okazało się, że najkorzystniejsze oferty złożone przez wykonawców przewyższają sumy zaplanowane przez powiat na te przedsięwzięcia. Łącznie hale będą kosztować ok. 30 mln zł (kilkanaście milionów będzie pochodzić ze środków zewnętrznych), tymczasem powiat przewidział na ten cel trochę ponad 24 mln. Można więc było albo unieważnić przetarg i ogłosić nowy, nie mając jednak pewności, że w kolejnym postępowaniu oferty będą korzystniejsze, albo zgodzić się na zwiększenie wydatków na przedsięwzięcia, tak oczekiwane w Andrychowie i Wadowicach. Po trwającej blisko godzinę dyskusji, radni wybrali drugą drogę. W tym roku zaplanowana w budżecie powiatu kwota na budowę tych obiektów została zwiększona o 3,5 mln zł.

Jednocześnie radni zgodzili się m.in. na przeznaczenie dodatkowych 162 tys. zł na modernizację boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Z kolei 175 tys. zł zapisano w budżecie na przebudowę schodów zewnętrznych przy I LO w Andrychowie.

Po zmianach wprowadzonych przez radnych podczas 33. sesji Rady Powiatu, dochody Powiatu Wadowickiego na 2022 rok wynoszą 175 394 989, 91 zł a wydatki – 208 950 155,91 zł. Deficyt pokryty zostanie m.in. z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, kredytu bankowego i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.