Rada Powiatu w Wadowicach jednogłośnie przyjęła budżet na 2022 rok

wyniki głosowania nad budżetem powiatu wadowickiego na 2022 r

Radni powiatowi uchwalili budżet Powiatu Wadowickiego na 2022 rok. Na ostatniej w tym roku sesji Rady Powiatu (30.12) za przyjęciem dokumentu zagłosowało 26 radnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciwny. – To wielkie zobowiązanie. Dla nikogo nie będzie to łatwy rok, ale wierzę, że razem damy radę – komentował wynik głosowania starosta Eugeniusz Kurdas.

Dochody powiatu na przyszły rok zaplanowano na kwotę 175.213.346,91 zł, wydatki na sumę 204.838.226,91 zł. Różnica pokryta zostanie z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, kredytów bankowych oraz spłaty pożyczki przez wadowicki ZZOZ.

Na wydatki majątkowe w budżecie zarezerwowano ponad 27 mln zł. Do najważniejszych zadań należeć będą m.in. przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K w miejscowościach: Zebrzydowice, Stanisław Dolny, Marcyporęba, Brzezinka, Brzeźnica, przebudowa drogi powiatowej Nr 1738K w Rzykach, przebudowa drogi powiatowej Nr 1728K w Izdebniku, budowa hal sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach, czy np. pierwszy etap rozbudowy pawilonu „E” szpitala powiatowego w Wadowicach.

I właśnie tej ostatniej inwestycji dotyczyła druga bardzo ważna uchwała podjęta przez radnych powiatowych w przedostatni dzień 2021 roku. Na wniosek dyrekcji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Rada Powiatu przyjęła bowiem stanowisko, w którym poparła realizację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach poprzez nadbudowę Pawilonu „E” o dwie kondygnacje oraz uporządkowanie funkcji szpitala” Przypomnijmy, że pawilon „E” ma obecnie pięć kontygnacji. Budowa szóstej ma umożliwić utworzenie nowego Ośrodka Szybkiej Diagnostyki i Terapii Krótkoterminowej. Na siódmej – według planów dyrekcji ZZOZ – mają zostać umieszczone oba oddziały chorób wewnętrznych, z których jeden obecnie znajduje się w pawilonie E, natomiast drugi w pawilonie C. Szacowany koszt rozbudowy szpitala to ok. 30 mln zł. 15 mln zł ma pochodzić z budżetu powiatu, resztę potrzebnych środków ZZOZ chce pozyskać z zewnątrz. Prace będą prowadzone w latach 2022 – 2023.

Podczas ostatniej w 2021 roku sesji, radni powiatowi podjęli również kilka innych istotnych uchwał. Zdecydowali m.in. przyjęciu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2022-2026 oraz Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wadowickiego na lata 2022-2025. Ponadto przyjęli rezygnację Grzegorza Opyrchała z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i w jego miejsce na to stanowisko powołali Ireneusza Kowalczyka.

Zakończyliśmy kolejny rok wspólnej pracy. Choćby ze względu na pandemię i towarzyszące jej obostrzenia, to był trudny rok. Tym serdeczniej dziękuję wszystkim radnym za pracę. Na nowy rok życzę przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Ale chciałabym także życzyć nam wszystkim wzajemnego szacunku i wyrozumiałości. Wierzę, że nasza wspólna służba na rzecz mieszkańców powiatu zostanie doceniona. Jeśli nie natychmiast, to za jakiś czas. Wszystkiego dobrego na nowy, 2022 rok – mówiła na zakończenie obrad Zofia Kaczyńska, przewodnicząca Rady Powiatu.