Proteza, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym – złóż wniosek przez SOW

Proteza, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym – złóż wniosek przez SOW

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że w ramach programu „Aktywny samorząd” do 31 sierpnia br. osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z takich form wsparcia jak np. dofinansowanie kosztów:
– zakupu sprzętu elektronicznego,
– oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– uzyskania prawa jazdy,
– zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu,
– zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy. Rekomendujemy elektroniczne składanie wniosków w systemie SOW.
W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami ubiegania się o pomoc w ramach programu "Aktywny samorząd", wnioski o dofinansowanie można składać przez Internet w SOW – Systemie Obsługi Wsparcia – bez wychodzenia z domu, bez barier oraz zbędnych kolejek!

Więcej informacji znajduje się tutaj: https://portal-sow.pfron.org.pl/