PROJEKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE WYRÓŻNIONY

PROJEKT  POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE WYRÓŻNIONY

W dniu 21 sierpnia br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Krakowie odbyło się spotkanie członków Kapituły Konkursu – Rady Nagrody Specjalnej „Małopolski Samorząd Równych Szans”, których zadaniem była ocena projektów na najlepiej realizowane przez małopolskie samorządy działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Małopolska edycja konkursu jest częścią ogólnopolskiego konkursu Samorząd Równych Szans, którego organizatorem jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.
Dzięki realizowanemu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektowi systemowemu  pn. „Damy sobie radę” Powiat Wadowicki został wyróżniony za najlepsze powiatowe działania na rzecz osób niepełnosprawnych.    
W wyróżnionym projekcie wzięły udział 62 osoby – mieszkańcy powiatu wadowickiego: osoby niepełnosprawne i osoby nieaktywne zawodowo ze względu na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym lub inną osobą zależną oraz młodzież korzystająca z różnych form opieki.  Beneficjenci w trakcie realizacji projektu – od stycznia do grudnia 2011r. – brali udział
w wybranych przez siebie szkoleniach i warsztatach: artystycznych, muzycznych, językowych, kursie florystycznym, komputerowym, wizażu ze stylizacją paznokci, opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, dogoterapii, prawa jazdy i specjalistycznego kursu prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych). Beneficjenci wraz z członkami najbliższej rodziny uczestniczyli w wyjeździe rehabilitacyjno-integracyjnym. Zainteresowane osoby korzystały także z wyjazdów do teatru.     
 Zorganizowane dla beneficjentów działania miały na celu zwiększenie ich szans na znalezienie w przyszłości pracy, lepsze funkcjonowanie w środowisku oraz rozwijanie zainteresowań, przyczyniając się w ten sposób do zmniejszenia ich izolacji społecznej. Projekt „Damy sobie radę” został wyróżniony po raz drugi.