Prawie dwustu uczestników na Regionalnym Mityngu Lekkoatletycznym

21 kwietnia w Wadowicach zorganizowano zawody lekkoatletyczne, w których wzięło udział 186 uczestników z niepełnosprawnością

Wczoraj, 21 kwietnia w Wadowicach zorganizowano zawody lekkoatletyczne, w których wzięło udział 186 uczestników z niepełnosprawnością. Reprezentowali oni 16 klubów Olimpiad Specjalnych, działających przy szkołach i placówkach z terenu Małopolski i Śląska. Mityng otworzył członek Zarządu Powiatu Marek Ciepły.

Na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach zawodnicy mierzyli się w biegach, skoku w dal, rzucie oszczepem i piłeczką palantową a także w pchnięciu kulą. Organizatorem wydarzenia był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie, który już od 1992 roku przygotowuje zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych z naszego regionu.

Finansowo miting wsparł Zarząd Powiatu w Wadowicach, który objął go także swoim patronatem. Z kolei CKZiU Nr 1 w Wadowicach gościł uczestników, a nauczyciele i uczniowie „Tischnera” służyli swoją pomocą przy poszczególnych konkurencjach. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Najwięcej oklasków otrzymał Yehor z Ukrainy – uczeń szkoły w Kaczynie.

W imieniu SOSW w Kaczynie dziękujemy wszystkim uczestnikom zawodów. Zapraszamy za rok!