Powiatowy Dzień Strażaka 2024 – wręczono odznaczenia, wyróżnienia i awanse

Powiatowy Dzień Strażaka 2024 – wręczono odznaczenia, wyróżnienia i awanse

W niedzielę 19 maja br. na placu przy Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej świętowano powiatowe obchody Dnia Strażaka. Gospodarzami wydarzenia byli: komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach st. bryg. Paweł Kwarciak, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wadowicach i jednocześnie poseł na Sejm RP – Filip Kaczyński, burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Tadeusz Stela oraz kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej – O. Cyprian Moryc.  Samorząd powiatowy reprezentowali: starosta Mirosław Sordyl, wicestarosta Wojciech Polak, członek Zarządu Powiatu Sebastian Mlak oraz radni powiatowi na czele z wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Ireneuszem Kowalczykiem.

W wydarzeniu wzięli również udział m.in. zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Arkadiusz Kielin, wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Związku OSP RP dh Jerzy Obstarczyk, komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie nadbryg. Piotr Filipek, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie dh Antoni Kwarciak, małopolski kapelan strażaków ks. bryg. w st. spocz. Władysław Kulig, przedstawiciele samorządów gminnych oraz służb mundurowych. Na uroczystość przybyli także emeryci i renciści pożarnictwa, przedstawiciele oddziałów miejskich/gminnych Związku OSP RP oraz różnych instytucji i podmiotów, które wspierają działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Wadowickim. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta OSP w Przytkowicach pod batutą dh. Łukasza Zaborowskiego.

Po mszy św. polowej w intencji wszystkich strażaków i pracowników KP PSP w Wadowicach oraz członków OSP, odprawionej pod przewodnictwem ks. bryg. w st. spocz. Władysława Kuliga, rozpoczął się uroczysty apel. W jego trakcie najbardziej zasłużonych strażaków uhonorowano odznaczeniami, a w uznaniu nienagannej służby licznej grupie funkcjonariuszy PSP wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe.

Wykaz odznaczonych oraz wyróżnionych strażaków PSP i OSP:

 1. Brązowy Krzyż Zasługi: mł. bryg. Krzysztof Cieciak (odznaczenie zostało wręczone na wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w dniu 18 maja br. w Nowym Sączu).
 2. Krzyż Świętego Floriana: dh Czesław Lachendro (odznaczenie zostało wręczone na wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w dniu 18 maja br. w Nowym Sączu).
 3. Medal „Za Długoletnią Służbę”:

– złoty: asp. sztab. Krzysztof Kobielus (odznaczenie zostało wręczone na wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w dniu 18 maja br. w Nowym Sączu).

– srebrny: st. ogn. Piotr Kwarciak,

– brązowy: kpt. Kamil Guguła, kpt. Łukasz Stopa, st. asp. Paweł Woźnica, mł. asp. Gabriel Domasik i ogn. Janusz Guzdek.

 1. Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

– brązowa: mł. bryg. Piotr Kuźma, st. ogn. Sławomir Srokosz, st. ogn. Łukasz Wawak, st. ogn. Andrzej Wróbel, st. ogn. Damian Banaszak, st. ogn. Zbigniew Guzdek i st. ogn. Andrzej Kasperek.

 1. Odznaka Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”:

– dh Paweł Kozioł, dh Tadeusz Chrostek, dh Józef Godula, dh Zbigniew Kwarciak, dh Czesław Lachendro, dh mł. bryg. w st. spocz. Marek Nowak, dh Kazimierz Rajda, dh Witold Wata i dh Stanisław Zabiegaj.

 1. Złoty Znak Związku OSP RP:

– dh Andrzej Strzeżoń.

 1. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza:

– dh Józef Styrczula.

 1. Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:

– złoty: st. asp. Bogusław Matusiak, st. ogn. Józef Kobielus, st. ogn. Marek Odrowąż,

– srebrny: st. ogn. Piotr Gracjasz, st. ogn. Michał Wiktor, dh Henryk Płaczek,

– brązowy: st. asp. Piotr Bucki, mł. asp. Gabriel Domasik,  dh Arkadiusz Cieślik, dh Henryk Węgrzyn, dh Michał Wróbel, dh Rafał Krawczyk i dh Mateusz Ziemla.

 1. Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Wadowickiego”:

– złota: ks. bryg. w st. spocz. Władysław Kulig, dh Andrzej Faber, dh Andrzej Łężniak, dh Fryderyk Rudecki i dh Franciszek Szydłowski,

– srebrna: mł. bryg. Krzysztof Cieciak, dh Eugeniusz Porzycki, dh Zenon Rajda, dh Władysław Siwek oraz dh Józef Sordyl.

 1. Odznaka „Strażak Wzorowy”:

– dh Andrzej Moskała i dh Piotr Moskała.

 1. Order Świętego Floriana:

– st. bryg. Paweł Kwarciak.

 1. Złoty Krzyż Zasługi Orderu Świętego Floriana:

– st. bryg. Wojciech Grzybczyk.

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

– do stopnia starszego brygadiera: bryg. Wojciech Grzybczyk i bryg. Jerzy Leśniakiewicz,

– do stopnia aspiranta sztabowego: st. asp. Jacek Górski,

– do stopnia starszego aspiranta: asp. Wojcech Łężniak i asp. Grzegorz Strzeżoń,

– do stopnia młodszego aspiranta: str. Anna Drylska,

– do stopnia starszego ogniomistrza: ogn. Piotr Gracjasz, ogn. Bartłomiej Kachnic, ogn. Piotr Kwarciak, ogn. Marek Odrowąż, ogn. Karol Okręglicki oraz ogn. Łukasz Wawak,

– do stopnia starszego strażaka: str. Jakub Opyrchał.

Na zakończenie uroczystości nastąpiło oficjalne wręczenie prezesowi Zarządu OSP w Ryczowie – dh. Bogdanowi Suślikowi decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu OSP w Ryczowie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na ogromną złożoność i różnorodność zagrożeń, do likwidacji których wzywana jest obecnie straż pożarna i na znaczący wzrost ich liczby w ostatnich latach, a także na szereg niebezpieczeństw, jakie czyhają na strażaków każdego dnia. Podziękowali też strażakom PSP i OSP za ogromny wysiłek, zaangażowanie i profesjonalizm w ratowaniu życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Po wystąpieniach, pododdziały strażackie oraz poczty sztandarowe i poczty z proporcami MDP przy dźwiękach marszów strażackich przemaszerowały defiladowym krokiem przed gośćmi przybyłymi na uroczystość. Ten wyjątkowy dzień zakończył się spotkaniem integracyjnym strażaków PSP i OSP oraz gości przy wspólnym poczęstunku.

Oprac. na podstawie informacji z KP PSP w Wadowicach.