Powiatowe boiska otwarte dla mieszkańców

Powiatowe boiska otwarte dla mieszkańców

Są wakacje, dni są długie, a pogoda zazwyczaj piękna… Zdecydowanie nie warto siedzieć w domu. Dlatego mamy propozycję! Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego powiatu, lubiących aktywny wypoczynek, do korzystania z boisk sportowych przy powiatowych szkołach.

Boiska są otwarte przez całe wakacje od poniedziałku do piątku w godzinach pracy naszych placówek. Są to: Zespół Szkół Nr 2 w Andrychowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, I Liceum Ogólnokształcące w Wadowicach, CKZiU Nr 1 w Wadowicach, CKZiU Nr 2 w Wadowicach, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy, Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Ze względów bezpieczeństwa zapraszamy grupy zorganizowane, które przybędą na obiekt z pełnoletnim opiekunem, po uprzednim kontakcie z naszymi szkołami. Zasady korzystania z obiektu określa regulamin, wywieszony przy boiskach. Prosimy o zapoznanie się z nim i przestrzeganie jego zapisów.

Życzymy wszystkim doskonałej sportowej zabawy!