Powiat Wadowicki realizuje zadania dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych

Powiat Wadowicki realizuje zadania dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych

W dniu 6 lipca 2020 r. Powiat Wadowicki podpisał dwie umowy o dofinansowanie realizacji zadań z Funduszu Dróg Samorządowych.

Na mocy umowy WR-VI.807.4.35.2020.WL realizowane jest zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1772K w km od 0+576,00 do km 1+146,00 w miejscowości Ryczów, Powiat Wadowicki”.

Zadanie będzie wykonywane do 30 listopada 2020 r. Koszty kwalifikowalne wynoszą 636 256,98 zł, a dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 318 128,00 zł. Roboty drogowe wykonuje firma EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.

Na mocy umowy WR-VI.807.4.33.2020.WL realizowane jest zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1707K w miejscowości Lanckorona i Skawinki: – odcinek nr 1 (w km od 2+985,00 do km 4+885,00, odcinek nr 2 (w km od 4+903,00 do km 5+346,00), Powiat Wadowicki”.

Zadanie będzie wykonywane do 30 listopada 2021 r. Koszty kwalifikowalne wynoszą 4 074 959,59 zł, natomiast dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 037 479,00 zł. Roboty drogowe wykonuje firma EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.