Powiat nawiązał współpracę z Uczelnią Metropolitarną w Katowicach

Powiat nawiązał współpracę z Uczelnią Metropolitarną w Katowicach

Uczelnia Metropolitarna w Katowicach – to kolejny ośrodek akademicki, z którym Powiat Wadowicki nawiązał bliską współpracę. W ubiegłym tygodniu starosta Eugeniusz Kurdas oraz wicestarosta Beata Smolec podpisali z rektorem uczelni dr Julitą Mlaskawa dwa dokumenty: umowę o współpracy oraz porozumienie o współpracy w zakresie praktyk studenckich.

Umowa zakłada m.in. wspólną realizację przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych, współpracę w zakresie tworzenia programów studiów podyplomowych, szkoleń i kursów oraz wspólną organizację tematycznych konferencji i seminariów. Z kolei drugi dokument precyzuje cele i zasady organizacji studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych, w szczególności dla studentów logistyki.

podpisanie umowy z uczelnią metropolitarną

O samej uczelni oraz jej misji można przeczytać tutaj https://metropolitalna.edu.pl/o-uczelni/