Posiedzenie Rady Partnerstwa „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Posiedzenie Rady Partnerstwa „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

W czwartek, 16 grudnia br. odbyło się spotkanie on-line Rady Partnerstwa projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Spotkaniu przewodniczyła Marta Malec-Lech – członek zarządu Województwa Małopolskiego. Rada Partnerstwa zbiera się cyklicznie raz w roku. W skład rady wchodzą przedstawiciele samorządu województwa małopolskiego, samorządów powiatowych i gminnych, szkół, wyższych uczelni oraz instytucji wspierających rozwój kształcenia zawodowego w Małopolsce.
Z ramienia Powiatu Wadowickiego delegatem do Rady Partnerstwa od kilku lat jest Anna Szewczyk – Koordynator Biura Projektów Edukacyjnych. Dzięki współpracy, na podstawie umowy partnerskiej Powiatu Wadowickiego z Zarządem Województwa Małopolskiego, udało się pozyskać znaczne środki finansowe na wsparcie szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wadowicki, takich jak m.in. zakup pomocy dydaktycznych do nauki zdalnej, udział uczniów w kursach zawodowych czy udział w konkursie ,,Mam zawód mam fantazję”.
Ostatnie spotkanie Rady Partnerstwa było poświęcone planowanym kierunkom rozwoju i wsparcia kształcenia zawodowego w Województwie Małopolskim w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Małopolska Przyszłości oraz działaniach związanych ze współpracą z Ministerstwem Edukacji i Nauki w zakresie realizacji projektu koordynacyjnego z Krajowego Planu Odbudowy. Mamy nadzieję, że dalsza współpraca będzie równie owocna jak dotychczasowa.

Informacje o Radzie można również znaleźć pod poniższym linkiem:  https://www.malopolska.pl/aktualnosci/edukacja/malopolska-edukacja-zawodowa

 

Pliki do pobrania: