Ponad 4,6 milionów złotych na remonty dróg w Powiecie Wadowickim!

Ponad 4,6 milionów złotych na remonty dróg w Powiecie Wadowickim!

Dziś (29 sierpnia br.) Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita podpisał z  przedstawicielami ośmiu jednostek samorządu terytorialnego z powiatu wadowickiego umowy potwierdzające dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W wydarzeniu udział wzięli małopolscy parlamentarzyści: Filip Kaczyński i Marek Polak. Nasz samorząd reprezentowali starosta Eugeniusz Kurdas, wicestarosta Beata Smolec, przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska, członek Zarządu Marek Ciepły oraz skarbnik powiatu Maria Warchoł.

 

– Kolejne ponad 73 mln zł dla Małopolski na 162 inwestycje. To ostatnie wyniki naboru na dofinansowanie zadań dotyczących remontów dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Był to nabór dodatkowy, przygotowany z myślą o małych remontach, szybkich pracach naprawczych i poprawie nawierzchni. Niejednokrotnie nie jest konieczne przeprowadzanie generalnej modernizacji, a wystarczy tzw. remont nakładkowy, bez ingerencji w głębsze warstwy drogi. – wylicza Łukasz Kmita.

Do samorządów z powiatu wadowickiego trafi łącznie ponad 4,6 mln zł. Podpisane dziś 10 umów pozwoli wyremontować ponad 7,5 km wadowickich dróg lokalnych. Dwa zadania zostaną zrealizowane przez Powiat Wadowicki. Prawie 592 tysiące złotych rządowego dofinansowania zostanie przekazane na remont ponad 800 metrowego odcinka drogi powiatowej nr 1761 K w Gierałtowiczkach.  Z kolei prawie 696 tysięcy złotych to dofinansowanie remontu prawie kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1772 K w Łączanach. Suma dofinansowania tych inwestycji to prawie 1,3 mln zł. Pozostałe zadania gminne w powiecie wadowickim, które otrzymały rządowe dofinansowanie, to:

– remont drogi gminnej Łękawica – Bugaj – Stryszów – Zakrzów w miejscowości Stryszów, gmina Stryszów – ponad 166 tys. zł;

– remont drogi gminnej Stronie Kamionka w miejscowościach Stronie i Zakrzów, gmina Stryszów – ponad 342 tys. zł;

– remont drogi gminnej w miejscowości Ryczów, gmina Spytkowice – ponad 233 tys. zł;

– remont drogi gminnej w miejscowości Gierałtowice, gmina Wieprz – blisko 274 tys. zł;

– remont drogi gminnej w miejscowości Wysoka, gmina Wadowice – ponad 586 tys. zł;

– remont drogi gminnej w miejscowości Tłuczań-Kmiecie, gmina Brzeźnica – ponad 285 tys. zł,

– remont drogi gminnej w miejscowościach Mucharz i Skawce, gmina Mucharz – ponad 645 tys. zł

– remont drogi gminnej w miejscowości Leńcze, gmina Kalwaria Zebrzydowska – blisko 311 tys. zł.

 

Oprac. na podstawie informacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.