Podziękowania, wyróżnienia i podsumowania czyli tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszym powiecie

Podziękowania, wyróżnienia i podsumowania czyli tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszym powiecie

14 dyrektorów oraz 36 nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wadowicki jest organem prowadzącym, odebrało 12 października od władz powiatu nagrody przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas 53. sesji Rady Powiatu w Wadowicach wręczono także awanse na stopień nauczyciela mianowanego oraz puchary dla szkół za wyniki sportowe osiągnięte w minionym roku szkolnym. Pod adresem pedagogów i wszystkich pracowników oświaty padło wiele ciepłych, a nade wszystko zasłużonych słów. – Dzisiaj pragniemy wyrazić Wam naszą szczerą wdzięczność. To dzięki Wam młodzi mieszkańcy naszego powiatu zdobywają wiedzę, budują dojrzałą osobowość i rozwijają swoje talenty. Dziękujemy też za to, że jesteście ich przewodnikami po współczesnym niełatwym świecie. Za to, że wspieracie ich rozwój emocjonalny i duchowy. I za to, że budzicie w młodzieży pragnienie poznawania świata – zwracała się do gości specjalnych obrad wicestarosta Beata Smolec. Podobnych słów wdzięczności obecni na sali pedagogowie wysłuchali dużo więcej.

sesja edukacyjna - powiatanie przez dyrektora ZS CKU w Radoczy

Uroczystą część 53. sesji Rady Powiatu zorganizowano w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy. Nagrody Starosty odebrali tam dyrektorzy: Janina Turek – I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach, Katarzyna Przebinda-Niemczyk – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie, Piotr Janusiewicz – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej, Anna Knapik – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach, Jacek Zarzycki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach, Tomasz Bizoń – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, Stanisław Gliwa – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy, Zbigniew Stradomski – Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Marek Babik – Zespół Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie, Barbara Gizicka – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie, Małgorzata Pasternak (pełniąca funkcję dyrektora do dnia 31.08.2023r.) – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej, Izabela Iwańska (pełniąca funkcję dyrektora do dnia 31.08.2023r.) – Zespół Szkół Specjalnych w Wadowicach, Renata Szkut – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach i Krystyna Rajs – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie.

Nagrody Starosty z okazji Dni Edukacji Narodowej otrzymali następujący pedagodzy: Tomasz Cupak i Paulina Góra z I LO w Wadowicach, Iwona Kaczmarek, Anna Semik i Piotr Toma z I LO w Andrychowie, Danuta Mirocha i Agnieszka Książek z ZSiPO w Kalwarii Zebrzydowskiej, Anna Malczyk, Monika Mydlarz, Elżbieta Paluchowska, Barbara Popek i Iwona Wiercimak z CKZiU Nr 1 w Wadowicach, Joanna Gawęda, Bożena Różycka, Anna Gębala i Dorota Załuska-Oberpriller z CKZiU Nr 2 w Wadowicach, Monika Górkiewicz, Katarzyna Kocemba, Anna Oleksy-Szczygieł i Aneta Skowron z CKZiU w Andrychowie, Dagmara Magdalena Karpińska, Joanna Lempart-Musiał i Krzysztof Bartłomiej Wawro z ZS CKU w Radoczy, Anna Kurzydło i Magdalena Gaudyn z ZS Nr 2 w Andrychowie, Lilianna Klimowska-Pułka, Justyna Studnicka i Jerzy Chorąży z ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej, Maria Michalik i Wojciech Pabich z SOSW w Kaczynie, Anna Mrzygłód-Grabowska i Urszula Niesyty z SOSW w Kalwarii Zebrzydowskiej, Dominika Żak i Marta Zając z ZSS w Wadowicach, Anna Kasperkiewicz z PPP w Wadowicach i Anna Ogorzały z PPP w Andrychowie.

Podczas sesji 22 nauczycieli odebrało awanse na stopień nauczyciela mianowanego. Byli to: Marta Cebrat i Michał Madoń z I LO w Wadowicach, Agnieszka Kameduła z ZSiPO w Kalwarii Zebrzydowskiej, Artur Byrski i Patryk Kurek z CKZiU Nr 1 w Wadowicach, Kamil Kuzia z CKZiU Nr 2 w Wadowicach, Dorota Jura z CKZiU w Andrychowie, Bożena Pająk z ZS CKU w Radoczy, Krzysztof Budzowski i Katarzyna Łuszczek – Szlek z ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej, Wojciech Pabich i Paulina Moskała z SOSW w Kaczynie, Ewelina Firek, Małgorzata Malinka, Ewelina Michalska i Agnieszka Turek z SOSW w Kalwarii Zebrzydowskiej, Urszula Chachulska, Joanna Leśniak, Natalia Michniak, Ewelina Bik i Anna Wiercimak z ZSS w Wadowicach oraz Joanna Fiałek z PPP.

Jak co roku, sesja edukacyjna była również okazją do nagrodzenia szkół, które w minionym roku szkolnym uzyskały najlepsze wyniki w rywalizacji sportowej w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży, prowadzone pod czujnym okiem Jana Szewczyka – koordynatora ds. sportu szkolnego w Powiecie Wadowickim. Puchary obok wicestarosty Beaty Smolec, posła Filipa Kaczyńskiego i przewodniczącej Rady Powiatu Zofii Kaczyńskiej wręczał także przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Marek Cimer, który w miarę możliwości gościł na wszystkich zawodach!


Wyniki klasyfikacji za rok szkolny 2022/2023

 Licealiada
1 miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach
2 miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie
3 miejsce – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej

 Igrzyska Młodzieży Szkolnej
1 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach
2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Andrychowie
3 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wadowicach

 Igrzyska Dzieci
1 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wadowicach
2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach
3 miejsce – Szkoła Podstawowa im. ks. Leona Bemke w Kleczy Dolnej

To jednak nie wszystko. Podczas uroczystej części sesji radni i goście zapoznali się także z informacjami kierownika Wydziału Edukacji starostwa Jolanty Król o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 oraz organizacji obecnego roku szkolnego w placówkach podległych powiatowi.


Koordynator w Biurze Projektów Edukacyjnych starostwa Anna Szewczyk zaprezentowała natomiast podsumowanie realizacji przedsięwzięć edukacyjnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego a także przedstawiła wszystkim koncepcję funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności, które powstaną w naszym powiecie. To ważny materiał (pdf w załączniku), który wiele mówi o tym, w jak dynamiczny i imponujący sposób zmieniły się nasze placówki i ich oferta w ostatnich latach oraz o tym, co jeszcze nas czeka… Te zmiany widzą m.in. dyrektorzy powiatowych szkół. – Gdy przeniesiemy się pamięcią kilka lat wstecz i porównamy ten stan z tym, co mamy obecnie, nie możemy nie być pod wrażeniem. Nowe pracownie zawodowe, nowe obiekty sportowe, świetny sprzęt… Długo można by wymieniać, co zmieniło się na lepsze – mówił na sesji w imieniu dyrektorów powiatowych placówek oświatowych T. Bizoń. – Za to wszystko i dużo więcej – otwartość, gotowość do rozmowy, partnerstwo, pomoc i zaangażowanie w sprawy oświaty, serdecznie dziękujemy. Jesteśmy wdzięczni także za to, że doceniacie pracę naszych nauczycieli i nas, dyrektorów – zwracał się do wicestarosty B. Smolec, radnych i pracowników starostwa dyrektor CKZiU w Andrychowie.


Szczegółowo z przebiegiem obrad mogą Państwo zapoznać się oglądając transmisję z sesji – https://youtu.be/JhWoD_qrhN4
Dodajmy, że o oprawę artystyczną wydarzenia zadbała perfekcyjnie młodzież z ZS CKU w Radoczy wraz ze swoimi opiekunami. To uczniowie szkoły byli także autorami specjalnych medali, które otrzymali podczas obrad przyjaciele placówki.

 

Pliki do pobrania: