Podziękowania od Starosty Eugeniusza Kurdasa i Wicestarosty Beaty Smolec

podziękowania od starosty i wicestarosty

Szanowni Państwo!

Dobiega końca czas misji, którą mieliśmy zaszczyt pełnić jako Starosta i Wicestarosta Powiatu Wadowickiego. W tym szczególnym momencie chcielibyśmy złożyć Państwu serdeczne podziękowania za dotychczasową owocną współpracę na rzecz rozwoju naszego regionu.

Dziękujemy za dobrą atmosferę naszych wzajemnych kontaktów, nieocenioną pomoc w realizacji projektów służących mieszkańcom Powiatu Wadowickiego oraz wielką życzliwość. Dziś żegnając się z Państwem, chcielibyśmy z całego serca podziękować za to, że wspólnie dzień po dniu staraliśmy się uczynić naszą małą Ojczyznę miejscem piękniejszym, zasobniejszym, bezpieczniejszym i coraz bardziej przyjaznym dla Mieszkańców oraz Gości. Ogrom pracy, jaką wspólnie wykonaliśmy, i to, co ostatecznie udało się nam osiągnąć, przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania.

Parlamentarzystom, włodarzom gmin, przedstawicielom instytucji rządowych i samorządowych, służb mundurowych, organizacji społecznych, a także pracownikom Starostwa Powiatowego w Wadowicach i jednostek organizacyjnych powiatu raz jeszcze dziękujemy za dobrą współpracę, otwartość, zaufanie i wszelkie przejawy życzliwości. Życzymy Państwu powodzenia w dalszej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Łączymy wyrazy szacunku
Starosta Wadowicki – Eugeniusz Kurdas
Wicestarosta – Beata Smolec