Podsumowanie konkursu pn. „Ekologiczny pojazd”

Laureaci konkursu pn. „Ekologiczny pojazd”

Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Wadowicach w dniach od 21.05.2024 r. do 19.06.2024 r. zorganizował konkurs pn. „Ekologiczny pojazd” dla uczniów klas I -IV szkół podstawowych z terenu powiatu wadowickiego.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pojazdu ekologicznego za pomocą materiałów naturalnego pochodzenia (np. drewno, szyszki, patyki itp.) oraz surowców wtórnych (butelki, nakrętki, puszki, kapsle, tkaniny, odpady z drewna, odpady z tkanin itp.).

Celem konkursu było:
* propagowanie treści ekologicznych i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska,
* kreowanie prawidłowych postaw wobec otaczającego nas środowiska przyrodniczego,
* rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania we własnym domu, szkole oraz najbliższym otoczeniu,
* pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekologii,
* zwrócenie uwagi na degradację ziemi i wskazanie sposobów na przywrócenie jej natury,
* propagowanie wśród uczniów postaw proekologicznych poprzez zaangażowanie ich we wspólne działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska w naszym powiecie,
* rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.
Do konkursu zgłoszono 55 prac.

W dniu 14 czerwca 2024 r. komisja konkursowa dokonała oceny złożonych prac i dokonała wyboru pięciu najlepszych prac.
Laureaci otrzymali następujące nagrody:
1) I miejsce – rower górski
2) II miejsce – tablet
3) III miejsce – hulajnoga
4) Wyróżnienie – deskorolka
5) Wyróżnienie – deskorolka
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody o charakterze ekologicznym, w tym grę „Czyj to trop”.

Uroczyste rozdanie nagród uczestnikom konkursu odbyło się w dniu 19.06.2024 r. w Wadowickim Centrum Kultury. Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w wydarzeniu.

Konkurs został przygotowany w ramach Projektu LIFE IP EKOMALOPOLSKA/LIFE 19 IPC/PL/000005, realizowanego przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.