Aktualności

Rezerwacja wirtualnej strzelnicy w Kalwarii Zebrzydowskiej

Rezerwacja wirtualnej strzelnicy w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej udostępnia wirtualną strzelnicę dla uczniów szkół prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, a także dla organizacji pozarządowych działających na rzecz obronności państwa. Termin rezerwacji strzelnicy należy uzgodnić telefonicznie z sekretariatem szkoły w godz. od 7:00 do 15:00. (z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem). Zapraszamy

czytaj więcej
13 maja rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych!

13 maja rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych!

13 maja 2024 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, która odbywa się za pośrednictwem systemu OMIKRON. System jest dostępny pod adresem: https://rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl/omikron-public/ W załączeniu krótka informacja o systemie OMIKRON.

czytaj więcej
Zawiadomienie o II sesji Rady Powiatu w Wadowicach (transmisja na żywo).

Zawiadomienie o II sesji Rady Powiatu w Wadowicach (transmisja na żywo).

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zwołuje się II Sesję Rady Powiatu w Wadowicach na dzień 16 maja 2024 r. o godz. 1000. Posiedzenie odbędzie się w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 24B.

czytaj więcej
UWAGA! SZKOLENIE ŻOŁNIERZY NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO!

UWAGA! SZKOLENIE ŻOŁNIERZY NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO!

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że na terenie powiatu wadowickiego w dniach 11.05 – 12.05.2024 r. w gminach Tomice, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska oraz Stryszów  odbędzie się szkolenie 112 Batalionu Lekkiej Piechoty 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej mające charakter przemarszu po wyznaczonej trasie pomiędzy miejscowościami: Lgota, Wysoka, Kalwaria Zebrzydowska, Barwałd

czytaj więcej
Dołącz do Zespołu Specjalistów  Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy!

Dołącz do Zespołu Specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy!

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy jest jednostką pomocy społecznej świadczącą pomoc w postaci interwencji kryzysowej, poradnictwa specjalistycznego, oddziaływań profilaktycznych i korekcyjno-edukacyjnych. Pomoc świadczona jest bezpłatnie dla mieszkańców powiatu wadowickiego. Obecnie do naszego zespołu poszukujemy psychologa w wymiarze zatrudnienia ½ etatu. Wymagania jakie stawiamy kandydatowi: – wykształcenie wyższe kierunkowe, – doświadczenie w pracy z osobami w

czytaj więcej
radni powiatowi kadencji 2024 - 2029

Za nami pierwsza sesja nowej Rady Powiatu w Wadowicach. Wybrano władze samorządu

We wtorek, 7 maja br. odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu w Wadowicach. W jej trakcie zaprzysiężeni zostali nowi radni, starostą wadowickim został Mirosław Sordyl, a przewodniczącym rady – Józef Łasak. Dokonano także innych ważnych wyborów. Zgodnie z porządkiem obrad sesję otworzyła radna seniorka – dotychczasowa przewodnicząca rady Zofia Kaczyńska. Następnie wręczone zostały

czytaj więcej
Uwaga! Automatyczne wygaszanie decyzji o rejestracji pojazdu

Uwaga! Automatyczne wygaszanie decyzji o rejestracji pojazdu

W dniu 22 lipca 2023 r. weszły w życie przepisy prawa, które przewidują automatyczne wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdu, którego właściciele nie dokonywali okresowego badania technicznego oraz nie ubezpieczali w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów przez okres co najmniej 10 lat. Dotyczy to pojazdów zarejestrowanych przed dniem 14 marca 2005 r. Celem wprowadzenia powyższych przepisów

czytaj więcej
podziękowania od starosty i wicestarosty

Podziękowania od Starosty Eugeniusza Kurdasa i Wicestarosty Beaty Smolec

Szanowni Państwo! Dobiega końca czas misji, którą mieliśmy zaszczyt pełnić jako Starosta i Wicestarosta Powiatu Wadowickiego. W tym szczególnym momencie chcielibyśmy złożyć Państwu serdeczne podziękowania za dotychczasową owocną współpracę na rzecz rozwoju naszego regionu. Dziękujemy za dobrą atmosferę naszych wzajemnych kontaktów, nieocenioną pomoc w realizacji projektów służących mieszkańcom Powiatu Wadowickiego oraz wielką życzliwość. Dziś żegnając

czytaj więcej
Życzenia dla tegorocznych maturzystów

Życzenia dla tegorocznych maturzystów

Drodzy Maturzyści, Już jutro rozpocznie się dla Was czas wielkiego wyzwania – matury, która nie przypadkiem nazywana jest „egzaminem dojrzałości”. Jej wynik będzie miał wpływ na Wasze plany zawodowe, dlatego z całego serca życzymy Wam jasnego i otwartego umysłu, wykorzystania wiedzy i umiejętności, które nabyliście w szkole, a przede wszystkim – niezachwianej wiary w siebie!

czytaj więcej
Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji dnia Świętego Floriana wszystkim strażakom i pracownikom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, a także druhom i druhnom z jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie naszego powiatu przekazujemy wyrazy najwyższego uznania. Dziękujemy za codzienną ofiarność i gotowość do niesienia pomocy, za zaangażowanie w funkcjonowanie Waszych jednostek oraz w życie lokalnej społeczności.

czytaj więcej