Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. pn. „Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży”.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. pn. „Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży”.

Informujemy, iż w dniu 26 stycznia 2023 r. uchwałą Nr 1371/23 Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. pn. „Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży”. Termin składania ofert upływa w dniu 16 lutego 2023 r. o godz. 15:30. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Pliki do pobrania: