Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej rozstrzygnięty

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej rozstrzygnięty

Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r.

W wyniku przeprowadzonego konkursu, zarząd dokonał wyboru ofert, udzielając dotacji na łączną kwotę 30 000,00 zł.  Szczegóły w załączonym pliku.

Pliki do pobrania: