Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu w 2021 roku – termin składania ofert do 11 stycznia br. !

Uwaga, ngo!

Informujemy, iż w dniu 17 grudnia 2020 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinie kultury fizycznej, kultury oraz turystyki w 2021 r.
Termin składania ofert w ww. konkursach upływa 11 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:30.
Treść ogłoszeń można znaleźć poniżej:
KULTURA FIZYCZNA
KULTURA
TURYSTYKA