Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w 2023 roku ogłoszone!

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w 2023 roku ogłoszone!

Informujemy, iż Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinie kultury fizycznej, kultury oraz turystyki w 2023 roku. Termin składania ofert w ww. konkursach upływa 18 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 15:30.
Ogłoszenia o konkursach można pobrać poniżej.

Pliki do pobrania: