Ostrzeżenia meteorologiczne dla powiatu wadowickiego

zdjęcie przedstawiające opady śniegu

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje i ostrzega, że w ciągu najbliższych godzin na terenie powiatu wadowickiego należy spodziewać się występowania niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych:
– w godz. od 07.00 dnia 04.02.2023 r. do godz.20.00 dnia 04.02.2023 r. prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h w porywach do 65 km/h z kierunków północnych,
– w godz. od 12.44 dnia 03.02.2023 r. do godz. 15.00 dnia 04.02.2023 r. prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm do 35 cm,
– w godz. od 00.00 dnia 04.02.2023 r. do godz. 7.00 dnia 04.02.2023 r. prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -5°C;
– w godz. od 16.00 dnia 03.02.2023 r. do godz. 7.00 dnia 04.02.2023 r. prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.
Źródło: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Zachęcamy do skorzystania z aplikacji RSO.
Wadowice, dnia 04.02.2023 r.