OSP w Przytkowicach bezkonkurencyjna!

zawody strażackie - nagroda dla najlepszej drużyny żeńskiej

Emocjami, które towarzyszyły temu wydarzeniu można by obdzielić kilka imprez sportowych. 10 września 2022 roku na stadionie Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej przeprowadzono XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP). Uczestniczyło w nich 40 ekip, łącznie ok. 400 osób. Najwięcej pucharów trafiło do zespołów z OSP w Przytkowicach.

Komisji sędziowskiej składającej się ze strażaków OSP i PSP z terenu powiatu wadowickiego przewodniczył Jerzy Rączka. Z powodu zapowiadane deszczu postanowiono, że zawody rozegrane zostaną w dwóch konkurencjach, tj. ćwiczenia bojowego (rozwinięcia bojowego) oraz musztry. Zrezygnowano natomiast z biegów sztafetowych.
W rywalizacji sportowej uczestniczyło około 400 zawodników w grupach MDP dziewcząt i chłopców młodszych (10-16 lat), MDP dziewcząt i chłopców starszych (16-18 lat), w grupach kobiet i mężczyzn oraz dodatkowo w grupie Dziecięcych Drużyn Pożarniczych.

Po obliczeniu wyników komisja sędziowska sklasyfikowała startujące drużyny w następujący sposób:
MDP dziewcząt młodszych (10-16 lat):
1. OSP Przytkowice
2. OSP Roczyny
3. OSP Lanckorona
Kolejne miejsca zajęły: OSP Wieprz, OSP Brody, OSP Witanowice, OSP Łękawica i OSP Gorzeń Dolny.
MDP chłopców młodszych (10-16 lat):
1. OSP Przytkowice
2. OSP Bęczyn
3. OSP Brody
Dalsze lokaty zajęły: OSP Targanice Dolne, OSP Wieprz, OSP Witanowice, OSP Lanckorona, OSP Jaszczurowa, OSP Gorzeń Dolny i OSP Stronie.
MDP dziewcząt starszych (16-18 lat):
1. OSP Lgota
2. OSP Sułkowice-Bolęcina
MDP chłopców starszych (16-18 lat):
1. OSP Radocza
Kobiety (C):
1. OSP Przytkowice
2. OSP Witanowice
3. OSP Stanisław Dolny
Kolejne lokaty: OSP Targanice Dolne, OSP Łękawica, OSP Lanckorona.
Mężczyźni (A):
1. OSP Przytkowice
2. OSP Stanisław Dolny
3. OSP Wieprz
Na dalszych miejscach uplasowały się: OSP Bęczyn, OSP Jaszczurowa, OSP Witanowice, OSP Lanckorona, OSP Roczyny, OSP Łękawica, OSP Klecza.
DDP mieszane dziewczynek i chłopców najmłodszych (6-10 lat):
1. OSP Witanowice, OSP Gorzeń Dolny i OSP Wieprz.

Dodatkowo w konkurencji musztry najlepsze okazały się następujące drużyny:
– w grupie MDP dziewcząt młodszych (10-16 lat): OSP Gorzeń Dolny,
– w grupie MDP chłopców młodszych (10-16 lat): OSP Przytkowice,
– w grupie MDP dziewcząt starszych (16-18 lat): OSP Sułkowice-Bolęcina,
– w grupie MDP chłopców starszych (16-18 lat): OSP Radocza,
– w grupie kobiet (C): OSP Przytkowice,
– w grupie mężczyzn (A): OSP Klecza.

Mimo niezbyt sprzyjającej aury, zmagania strażaków obserwowali liczni sympatycy pożarnictwa, rodziny i przyjaciele a także spore grono zaproszonych gości. Po zakończeniu rywalizacji wszystkie drużyny zostały uhonorowane pamiątkowymi dyplomami, a najlepsze otrzymały puchary i nagrody rzeczowe, które wręczyli m.in. prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach i jednocześnie poseł na Sejm RP druh Filip Kaczyński, komendant powiatowy PSP w Wadowicach st. bryg. Paweł Kwarciak, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie druh Antoni Kwarciak a także reprezentanci władz samorządowych oraz pozostali darczyńcy, którzy przybyli na zawody. Nasz samorząd na zawodach reprezentowali: przewodnicząca Rady Powiatu w Wadowicach Zofia Kaczyńska, starosta Eugeniusz Kurdas oraz członek Zarządu Powiatu Mirosław Sordyl. Powiat Wadowicki był jednym ze sponsorów wydarzenia.

W czasie wydarzenia wyróżniono także najmłodszego i najstarszego uczestnika zawodów: druhnę Lenę Ficek z OSP Bęczyn i druha Jana Czaickiego z OSP Klecza. Nie zapomniano o najmłodszych strażakach – wszyscy członkowie dziecięcych drużyn pożarniczych obdarowani zostali grami planszowymi oraz zestawami puzzli ufundowanymi przez M. Sordyla.

(opr. na podstawie www.gov.pl/web/kppsp-wadowice)