Organizacja pracy Starostwa Powiatowego w Wadowicach od dnia 25 maja 2020 r.

Organizacja pracy Starostwa Powiatowego w Wadowicach od dnia 25 maja 2020 r.

W BUDYNKU OBOWIĄZUJE NAKAZ ZASŁANIANIA NOSA I UST

Obsługa bezpośrednia jest możliwa tylko po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod następującymi numerami telefonów:
– Wydział Komunikacji i Transportu: rejestracja pojazdów tel. 33 873-42-82 , 33 873-42-10 , prawa jazdy tel. 33 873-42-51 , Biuro Obsługi Klienta przyjmuje wszystkie wnioski i pisma, w godzinach pracy urzędu bez konieczności wcześniejszej rejestracji telefonicznej,
– Referat Zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Transportu w Andrychowie: rejestracja pojazdów tel. 33 842-99-45 , prawa jazdy tel. 33 842-99-44 ,
– Referat Zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Transportu w Kalwarii Zebrzydowskiej tel. 33 876-67-03 ,
– Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego tel. 33 873-42-14 ,
– Referat Zamiejscowy Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego w Andrychowie tel. 33 842-99-53 ,
– Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami: obsługa stron w zakresie ewidencji gruntów i budynków tel. 33 873-42-05 , obsługa geodetów oraz sprzedaż mapy sytuacyjno – wysokościowej tel. 33 873-42-08 ,
– Wydział Środowiska tel. 33 873-42-67 ,
– Wydział Dróg Powiatowych tel. 33 873-42-32 ,
– Powiatowy Rzecznik Konsumentów tel. 33 873-42-40 ,
– Wydział Edukacji i Spraw Społecznych tel. 33 873-42-19 ,
– Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu tel. 33 873-42-76,
– Biuro Paszportowe tel. 33 873-42-12 ,
– Biuro Rzeczy Znalezionych tel. 33 873-42-79 ,
– Starosta, Wicestarosta, Sekretarz Powiatu w sprawach skarg i wniosków tel. 33 873-42-50 ,
– Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa tel. 33 873-42-23 ,
– pozostałe sprawy tel. 33 873-42-00 .

Po telefonicznym zarejestrowaniu należy przyjść o wyznaczonej godzinie przyjęcia, do wskazanego w trakcie rejestracji pomieszczenia w budynku Starostwa (w celu uniknięcia tworzenia się niepotrzebnych kolejek prosimy nie przychodzić przed wyznaczoną godziną wizyty). Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje jej anulowanie i konieczność ponownego ustalenia nowego terminu.
Biuro Obsługi Klienta przyjmuje wszystkie wnioski i pisma, w godzinach pracy urzędu bez konieczności wcześniejszej rejestracji telefonicznej.
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi z zastrzeżeniem wymogów sanitarnych: zachowaniu bezpiecznej odległości od innych osób – nie mniej niż 1,5 metra, stosowaniu maseczek i dezynfekowaniu rąk.
Kasy urzędu będą czynne w następujących godzinach: poniedziałek, środa, czwartek – od 7.30 do 15.00, wtorek – od 7.30 do 16.00, piątek – od 7.30 do 14.00.

Kierując się dobrem zarówno klientów, jak i pracowników samorządowych rekomendujemy nadal kontakt ze Starostwem Powiatowym w Wadowicach z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej i korespondencji tradycyjnej.