Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszym powiecie

Przedstawiciele powiatu podczas obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszym powiecie 230.

Ze względu na pandemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia, to było inne świętowanie niż zazwyczaj. Najważniejsze jednak, że w naszym regionie – przy dużym udziale przedstawicieli powiatu – pamiętano o uczczeniu święta Konstytucji 3 Maja i wartości, które z nią wiążemy, m.in. wolności, suwerenności i poczucia wspólnoty narodowej.

Dzisiejszy dzień najbardziej uroczyście świętowano w Andrychowie za sprawą parafii św. Macieja oraz tutejszych środowisk patriotycznych. Andrychowianie mieli dodatkowy powód, by pamiętać o 3 maja. Dokładnie 40 lat temu „Solidarność” we współpracy z okolicznymi parafiami zorganizowała na stadionie KS „Beskid” Mszę św., która zgromadziła ok. 15 tysięcy osób, stając się wielką manifestacją przywiązania do wiary i wolności. 40 lat później na plenerową Mszę św. zorganizowaną przy kościele św. Macieja przybyli m.in. uczestnicy tamtego wydarzenia a także parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, IPN oraz organizacji społecznych z całego regionu. Nasz samorząd reprezentowała delegacja, na czele której stanęła przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska wraz z wiceprzewodniczącym tego gremium Adamem Kubikiem.

Skromniejsze obchody uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji zorganizowano m.in. w Wadowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej. W stolicy powiatu u stóp Pomnika 12 Pułku Piechoty wiązanki kwiatów złożyli kombatanci, poseł na Sejm RP Filip Kaczyński, przedstawiciele powiatu: Zofia Kaczyńska, Marek Ciepły i Maria Wądrzyk, delegacja Rady Miejskiej w Wadowicach z przewodniczącym Piotrem Hajnoszem oraz delegacja NSZZ „Solidarność”.

Z kolei w Kalwarii Zebrzydowskiej kwiaty pod tablicą upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 3 Maja złożył m.in. radny powiatowy Marek Cimer, oddając w ten sposób w imieniu Powiatu Wadowickiego cześć polskim patriotom.