O zmianach organizacyjnych i pieniądzach

O zmianach organizacyjnych i pieniądzach
Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji planu finansowo-rzeczowego i inwestycyjnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach za 2019 rok oraz nowego Regulaminu Organizacyjnego placówki, a także wyrażenie opinii w sprawie zakupu sprzętu do wadowickiego szpitala – to główne tematy poruszone podczas ostatnich obrad Rady Społecznej ZZOZ w Wadowicach (20.08).

Jak wynika ze sprawozdania biegłego rewidenta, na koniec 2019 roku strata netto ZZOZ wyniosła minus 408 591,52 zł. Dobra wiadomość jest taka, że za pierwsze półrocze obecnego roku wynik finansowy ZZOZ-u jest dodatni (plus 684 188,82 zł brutto).