O bezpieczeństwie na sesji Rady Powiatu

O bezpieczeństwie na sesji Rady Powiatu

Wiodącymi tematami dzisiejszej (26 maja) sesji Rady Powiatu w Wadowicach były sprawozdania z działań prowadzonych w 2021 roku przez służby mundurowe. Na początku sesji uczczono minutą ciszy pamięć Józefa Leśniaka – zmarłego niedawno Wicewojewody Małopolskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska przekazała również życzenia od parlamentarzystów: Filipa Kaczyńskiego i Marka Polaka z okazji jutrzejszego Dnia Samorządu Terytorialnego.

Informację o stanie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego za ubiegły rok przedstawił Komendant Powiatowy Policji – mł. insp. Arkadiusz Śniadek. W 2021 r. na terenie powiatu wadowickiego odbyła się jedna impreza masowa i 7 imprez sportowych. Na drogach doszło do 57 wypadków (w 2020 r. było ich 73) i 1 302 kolizji (w 2020 r. – 1 329). Zginęło 9 osób (w 2020 r. – 5), natomiast rannych zostało 68 osób (w 2020 r. – 80). Najwięcej zdarzeń drogowych miało miejsce w gminach Wieprz, Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska i Wadowice. W ubiegłym roku policjanci ujawnili 134 nietrzeźwych kierujących (w 2020 r. – 178 osób). Na terenie powiatu odnotowano 1 127 przestępstw kryminalnych (2020 r. – 1 012) oraz 336 kradzieży i kradzieży z włamaniem. W porównaniu do lat ubiegłych spadła liczba rozbojów (2021 rok – 5) i kradzieży samochodów (2021 rok – 2). Na gorącym uczynku zatrzymano 211 sprawców przestępstw (w 2020 r. było to 256 osób). Pojawiło się natomiast 109 zgłoszeń dotyczących podłożenia materiałów wybuchowych lub innych substancji niebezpiecznych w szkołach, przedszkolach czy innych budynkach użyteczności publicznej – wszystkie okazały się fałszywe. Służby prewencji ujawniły 16 957 wykroczeń (w 2020 r. – 11 852).

W kolejnym punkcie sesji informacje o zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu wadowickiego w 2021 roku przedstawił Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kwarciak. W ubiegłym roku zanotowano 1 954 zdarzeń (w 2020 roku było ich 1 832), w tym 319 pożarów, 161 alarmów fałszywych i 1 474 miejscowe zagrożenia. W następstwie pożarów nikt nie zginął, natomiast rannych zostało 14 osób. Strażacy wyjeżdżali do akcji średnio co 4 godziny 29 minut. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w gminach Andrychów i Wadowice. W ramach miejscowych zagrożeń straż interweniowała przede wszystkim po gwałtownych zjawiskach atmosferycznych (intensywne opady, silny wiatr, wyładowania atmosferyczne) oraz po wypadkach i kolizjach drogowych. W gaszeniu pożarów i przy likwidacji skutków innych miejscowych zagrożeń wzięły udział 3 804 zastępy i 15 354 strażaków z wszystkich 69 terenowych jednostek OSP oraz z jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP w Andrychowie i Wadowicach. Wysokość strat pożarowych oszacowano na około 5,83 mln zł, jednak wartość uratowanego mienia zagrożonego bezpośrednio pożarem to prawie 35 mln zł. W 2021 roku strażacy przeprowadzili ponadto 120 kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w budynkach i obiektach użyteczności publicznej oraz uczestniczyli w 33 odbiorach technicznych inwestycji budowlanych. W związku z trwającym stanem epidemii koronawirusa przeprowadzili 44 akcje dezynfekowania przestrzeni publicznej, transportowali osoby na szczepienia, dowozili środki ochronne do placówek oświatowych i samorządowych, a także pomagali w organizacji punktów szczepień.
Kończąc swoje sprawozdanie, P. Kwarciak podziękował za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniach do budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP. Wyraził również wdzięczność – w imieniu strażaków, policjantów i druhów OSP – za wsparcie udzielane od lat przez lokalne samorządy.

Przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska podziękowała komendantom za przedstawione sprawozdania. Zwróciła uwagę na to, że na terenie powiatu wadowickiego można dostrzec wspólne, zgodne działania różnych służb – policjantów, strażaków, druhów ochotników, służb medycznych i ratowniczych, pracowników urzędów. – O tym warto mówić i z tego warto się cieszyć. Nie ma między wami nieporozumień. Służymy wszyscy razem społeczeństwu, tym którzy mieszkają na terenie naszego powiatu, i nie tylko, gdyż jak trzeba, to wychodzicie poza teren. Wszyscy mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni. Bardzo serdecznie dziękuję w ich imieniu – mówiła Z. Kaczyńska. Przekazała również na ręce Komendanta Kwarciaka list gratulacyjny z okazji 30-lecia PSP.

W trakcie XXVI sesji dyskutowano nie tylko o działaniu służb mundurowych. Dyrektor ZZOZ w Wadowicach Barbara Bulanowska przedstawiła informację o aktualnej sytuacji Zespołu, zatwierdzono również sprawozdanie finansowe ZZOZ za 2021 rok. Radni przyznali także dotacje dla trzech OSP z terenu powiatu (z Marcyporęby, Radoczy i Tomic) na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Podjęto również m.in. uchwałę ws. ustanowienia stypendium naukowego Rady Powiatu w Wadowicach oraz przyznania dotacji dla Klasztoru OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej na odtworzenie dwóch rzeźb barokowych aniołów w baldachimie ołtarzowym kościoła III upadku, wchodzącego w skład kalwaryjskiego Zespołu klasztornego.