Nowy sprzęt w andrychowskim „Kotarbinie”. Kosztował blisko 550 tys. zł!

Nowy sprzęt w andrychowskim „Kotarbinie”. Kosztował blisko 550 tys. zł!

Sprzęt za ponad pół miliona złotych trafił w ostatnim czasie do andrychowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU). – Konsekwentnie realizujemy obietnicę, że stwarzanie młodzieży jak najlepszych warunków do nauki, będzie jednym z naszych priorytetów. Metamorfoza, jaką przechodzi między innymi popularny „Kotarbin”, to potwierdzenie tego, że dane słowo traktujemy bardzo poważnie – podkreśla wicestarosta Beata Smolec.

Do andrychowskiej szkoły zakupiono między innymi: obrabiarkę – nowoczesne centrum frezarskie, drukarkę 3D, nowoczesne wózki widłowe, projektor multimedialny, ekran elektryczny projekcyjny, drukarkę laserową, drukarkę kodów cyfrowych oraz dodatkowy sprzęt w postaci modeli środków transportu.

Podejmujemy wszelkie możliwe działania mające na celu podniesienie poziomu jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie się do aktualnych potrzeb na rynku pracy. Aktualnie kształcimy w siedmiu zawodach, stwarzając młodzieży bardzo dobre warunki do nauki. Przykład to zakupiony ostatnio nowoczesny sprzęt, który będzie służył uczniom do kształcenia zawodowego – doposaży pracownię ekonomiki transportu a także pracownię maszyn i urządzeń CNC, których remont zakończył się w wrześniu 2021 r. – podkreśla dyrektor CKZiU w Andrychowie Tomasz Bizoń.

Pomoce zostały zakupione w ramach projektu ,,Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, który realizowany jest od 2020 roku.

O zmianach, jakie zachodzą w CKZiU w Andrychowie pisaliśmy ostatnio tutaj

Nowy sprzęt w andrychowskim „Kotarbinie”. Kosztował blisko 550 tys. zł!

Nowy sprzęt w andrychowskim „Kotarbinie”. Kosztował blisko 550 tys. zł!

Nowy sprzęt w andrychowskim „Kotarbinie”. Kosztował blisko 550 tys. zł!

Nowy sprzęt w andrychowskim „Kotarbinie”. Kosztował blisko 550 tys. zł!