Nowa oferta edukacyjna Zespołu Szkół CKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy!

Nowa oferta edukacyjna Zespołu Szkół CKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy!

10 lutego 2021 roku z zastosowaniem reżimu sanitarnego, w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy miało miejsce spotkanie programowe poszerzające ofertę edukacyjną szkoły z udziałem:
• Pani Anny Szewczyk – Koordynatora Biura Projektów Edukacyjnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach,
• Pani Ilony Kaczor – reprezentującej Biuro Projektów Edukacyjnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach,
• Pana st. bryg. Pawła Kwarciaka – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach,
• Pana mł. bryg. Jacka Kolbra – kierującego Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym w KP PSP w Wadowicach,
• Pana st. kpt. Andrzeja Wojnowskiego – Dyżurnego Operacyjnego w KP PSP w Wadowicach.
Zespół szkół reprezentowali: Pan Stanisław Gliwa – dyrektor Zespołu Szkół, Pani Monika Smaza – wicedyrektor do spraw dydaktycznych, Pan Józef Jodłowski – kierownik warsztatów odpowiedzialny za szkolenie praktyczne oraz nauczyciele wychowania fizycznego Pani Joanna Galus i Pan Włodzimierz Mamoń.
Na spotkaniu wypracowano kierunki działania szkoły w związku z zamiarem wzbogacenia przez dyrektora oferty edukacyjnej szkoły o Liceum Ogólnokształcące pożarniczo-medyczne z edukacją w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa.
Komendant powiatowy PSP przekazał wiele cennych, merytorycznych uwag i propozycji, które warunkują wsparcie przedsięwzięcia szkoły przez Komendę Powiatową PSP. Omawiano między innymi przedmioty na poziomie rozszerzonym, których średnie brane są pod uwagę w kryterium rekrutacji na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i do szkół aspirantów PSP.
Ofertę edukacyjną będą uzupełniać specjalistyczne zajęcia z wychowania fizycznego, a także informacje ukazujące działania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Ratownictwa Medycznego.
Na zakończenie spotkania dyrektor podziękował przedstawicielom powiatu wadowickiego oraz Komendy Powiatowej PSP  za twórczą i merytoryczną dyskusję programową. Zapewnił również w imieniu społeczności szkolnej, o wypraszaniu wszelkich łask za wstawiennictwem Patrona Szkoły św. Jana Pawła II oraz życzył, aby nad bezpieczeństwem ciężkiej i ofiarnej służby strażaków, zawsze czuwał ich Patron św. Florian.

Tekst i foto: ZS CKU w Radoczy.