Następny krok należy do Gminy Wadowice

Działka, na której ma powstać nowa strażnica w Wadowicach

Jest szansa, że sprawa budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach potoczy się szybciej niż przewidują najwięksi optymiści. Wiele zależy od sprawnego współdziałania wojewody małopolskiego, starosty wadowickiego i burmistrza Wadowic. Na razie współpraca układa się dobrze, więc strażacy i wszyscy, którym ich problemy leżą na sercu, w przyszłość mogą patrzeć z optymizmem.

Jak już informowaliśmy, 14 kwietnia br. starosta Eugeniusz Kurdas wystąpił do burmistrza Wadowic o przekazanie w drodze darowizny przez Gminę Wadowice prawa własności terenu o łącznej powierzchni ok. 1,2 hektara, położonego w Wadowicach przy ul.  Błonie, na rzecz Skarbu Państwa, z przeznaczeniem pod budowę siedziby Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach. Jednocześnie starosta zadeklarował, iż po zakończeniu inwestycji i przeniesieniu się strażaków do nowej siedziby, przekaże w drodze darowizny na rzecz Gminy Wadowice nieruchomość Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego 2c, w której obecnie znajduje się Komenda Powiatowa PSP. Równolegle starosta wystąpił do wojewody małopolskiego o zgodę na obie czynności, w które zaangażowany jest Skarb Państwa.

20 kwietnia br. do Starostwa Powiatowego w Wadowicach nadeszła odpowiedź z Urzędu Wojewódzkiego. Wniosek starosty zostanie rozpatrzony po pisemnej akceptacji przedstawionej przez Gminę Wadowice. – W mojej ocenie to oznacza, iż sprawy powinny szybko pójść do przodu. Wielokrotnie w minionych latach padały deklaracje, iż nowa siedziba Komendy Powiatowej PSP powstanie właśnie przy ul. Błonie w Wadowicach. Liczymy więc, że rychło otrzymamy informację o akceptacji przez Gminę Wadowice naszej propozycji. W ten sposób w szybkim tempie wykonamy kolejny krok w kierunku tej jakże potrzebnej inwestycji – komentuje starosta E. Kurdas.