Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Są pieniądze dla powiatowej szkoły

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Są pieniądze dla powiatowej szkoły

Starostwo Powiatowe w Wadowicach informuje, iż Wojewoda Małopolski ogłosił wyniki konkursu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Na realizację ww. Programu w 2022 r. dla Powiatu Wadowickiego została przyznana kwota 12 000 zł dla II Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach. Wkład własny powiatu na realizację ww. zadania będzie wynosić 3 000 zł. Razem – 15 000 zł. Otrzymane środki szkoła przeznaczy na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej.