Nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady  do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 7 listopada 2023 r. poz. 7230, zostało opublikowane Ogłoszenie Starosty Wadowickiego z dnia 31 października 2023 roku w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady, mogą zgłaszać spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu wadowickiego organizacje pozarządowe i fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego .

Organizacje i jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać tylko jednego kandydata. Zgłoszenia kandydatów należy składać w formie pisemnej na załączonym do ww. Ogłoszenia wzorze zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych” na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Wadowicach

ul. Batorego 2

34-100 Wadowice

Termin zgłaszania kandydatów, zgodnie z ww. zasadami – do 21.11.2023 r.

Pliki do pobrania: