Na nadzwyczajnej sesji o nowych liniach komunikacyjnych

Na nadzwyczajnej sesji o nowych liniach komunikacyjnych

Kolejny duży krok w sprawie organizacji transportu publicznego na terenie powiatu wadowickiego zrobiony. Na wczorajszej (23.11.) sesji Rady Powiatu radni wyrazili zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Wadowicki. Podjęcie takiej uchwały było konieczne, aby władze powiatu mogły podpisać z Wojewodą Małopolskim umowę o dofinansowanie przewozów.

Przypomnijmy. We wrześniu br. radni podjęli uchwałę o przyjęciu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wadowickiego. Posiadanie takiego dokumentu było konieczne, aby móc starać się o dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – nabór takich wniosków ogłosił w połowie października br. Wojewoda Małopolski. Powiat Wadowicki ubiegał się o ponad 2,6 mln zł. We wtorek do Starostwa napłynęły z Krakowa dobre wieści: Małopolski Urząd Wojewódzki poinformował, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie – ujęte w nim linie zostaną objęte dopłatą w ramach środków przyznanych dla Województwa Małopolskiego. Aby tak się stało, musi być udzielona zgoda organu stanowiącego organizatora – w tym przypadku Rady Powiatu.
Kiedy umowa z Wojewodą zostanie podpisana, powiat wyłoni operatora, który będzie w przyszłym roku obsługiwać przewozy na terenie powiatu w ramach następujących linii komunikacyjnych:
– Wadowice – Babica – Stanisław Dolny – Zebrzydowice – Kalwaria Zebrzydowska,
– Wadowice – Bachowice – Spytkowice – Miejsce,
– Wadowice – Wyźrał – Nowe Dwory – Brzeźnica
– Wadowice – Inwałd – Andrychów,
– Wadowice Gorzeń Szkoła – Frydrychowice – Wieprz – Andrychów,
– Wadowice – Szkoła w Radoczy – Zygodowice – Ryczów – Spytkowice,
– Wadowice – Jaszczurowa.
Oprócz środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, przewozy będą finansowane przez Gminę Wadowice, Gminę Andrychów, Gminę Kalwaria Zebrzydowska, Gminę Wieprz, Gminę Tomice, Gminę Brzeźnica, Gminę Mucharz i Gminę Spytkowice, a także przez Powiat Wadowicki.
Na sesji podjęto również dwie inne uchwały, związane z organizacją przewozów: w sprawie zatwierdzenia regulaminu przewozu osób i rzeczy, a także w sprawie zatwierdzenia cennika biletów, wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej za usługi przewozowe w powiatowych przewozach pasażerskich, których organizatorem jest Powiat Wadowicki.