Międzynarodowy Dzień Mediacji

Międzynarodowy Dzień Mediacji

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada 19 października. Mediacja jest sposobem rozwiązywania konfliktów, sporów. Jest dobrowolną, nieformalną i poufną metodą, w której neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji, osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody. Z mediacji możemy skorzystać na  każdym etapie rozwiązywania problemów: zanim sprawa trafi do sądu, a także już w trakcie postępowania sądowego. 

Korzyści płynące z MEDIACJI:

– to oszczędność czasu i pieniędzy,

– to  współpraca i dialog obu stron,

– prowadzi do obopólnej wygranej,

– pozwala na zachowanie poprawnych relacji stron konfliktu,

– jest znacznie krótsza od tradycyjnego postępowania sądowego.

Przed rozwiązaniem sprawy w sądzie masz wybór –MEDIACJE. Dzięki mediacji strony decydują o rozstrzygnięciu. Dzięki wsparciu Mediatora sprawy można zakończyć szybciej, taniej i mniej stresująco. Jeżeli jesteście zdecydowani na rozwiązanie sporu poprzez mediację, możecie skorzystać z list mediatorów prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych lub z usług ośrodków mediacyjnych albo mediatorów indywidualnych.

Opracował Zespół Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy.