Mecenat Małopolski – I edycja 2022

OstatkowyKoncert fot ilustracyjne do Mecenat Małopolsk

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił pierwszy w 2022 roku konkurs na realizację zadań z dziedziny kultury. O wsparcie finansowe mogą starać się m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia czy spółdzielnie socjalne, które organizują wydarzenia kulturalne, wspierające tożsamość lokalną i regionalną, promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych z Małopolski.

Wydarzenia organizowane w ramach Mecenatu Małopolski w niezwykle bogaty sposób wypełniają kalendarz imprez w całym naszym regionie. Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie i korzystania z wsparcia finansowego województwa – mówi Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski – I edycja” zaplanowano środki w wysokości 1 mln 800 tys. zł.

Informacje na temat Mecenatu Małopolski – I edycja 2022 dostępne są tutaj: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/mecenat-malopolski-i-edycja-2022