Małopolskie konkursy – edukacja online i oddanie hołdu św. Maksymilianowi Kolbe

Marta Malec-Lech przedstawia informacje o nowych konkursach grantowych ogłoszonych przez Zarząd Województwa Małopolskiego

Założenia konkursu „Małopolska! Postaw na edukację!”, którego celem jest poprawa szans edukacyjnych dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców Małopolski zaprezentowała 14 kwietnia br. Marta Malec-Lech z zarządu województwa. Przedstawiła również idee konkursu „Święty Maksymilian patronem trudnych wyborów”.

Konkurs „Małopolska! Postaw na edukację” kierowany jest do szerszego niż zwykle grona odbiorców – oprócz młodzieży szkolnej obejmuje swoim zakresem także edukację osób dorosłych. Czekamy na projekty ukierunkowane na poprawę szans edukacyjnych dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców Małopolski. Zwłaszcza na takie, które przyczynią się do wzrostu aktywności uczniów, a ponadto zainspirują zarówno szkoły, jak i organizacje pożytku publicznego do różnorodnych form działania na rzecz stwarzania odpowiednich warunków wszechstronnego rozwoju młodzieży oraz motywacji starszych Małopolan do ciągłego rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji – mówiła Marta Malec-Lech podczas konferencji prasowej w Tarnowie.

Dofinansowane będą zadania, które uwzględniać będą m.in. organizację lub wsparcie organizacji wydarzeń, konkursów, festiwali i innych zajęć o charakterze edukacyjnym zorganizowanych online w celu pogłębiania kompetencji takich jak np. współpraca w zespole, zintegrowanie z grupą, rozbudzenie i zwiększenie poczucia własnej wartości, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego czy wzrost umiejętności uogólniania i wyciągania wniosków, a także prowadzenie online zajęć doskonalących techniki nabywania wiedzy oraz działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa uczniów w działaniach edukacyjnych prowadzonych poza salą lekcyjną, w tym mających na celu rozwój potencjału indywidualnych talentów.

Projekty powinny zainteresować co najmniej 10 uczestników z województwa małopolskiego, a efekty zajęć trzeba utrwalić w dokumentacji fotograficznej bądź multimedialnej (np. w formie filmiku internetowego). Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył w 2021 roku na realizację zadań wybranych w ramach tego konkursu środki finansowe w kwocie 400 tys. zł. Termin składania ofert upływa 23 kwietnia br.

Marta Malec- wraz z dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie Beatą Kanią przedstawiła również idee konkursu dla uczniów małopolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Święty Maksymilian patronem trudnych wyborów”. Konkurs jest częścią przedsięwzięcia planowanego w Krakowie, Oświęcimiu i Harmężach w dniach  od 21 do 29 maja 2021 r. „Wychowanie w trosce o wartości. Św. Maksymilian patronem trudnych wyborów”, mającego na celu oddanie hołdu wyjątkowemu franciszkaninowi, misjonarzowi, autorytetowi moralnemu oraz wzorowi humanitaryzmu, który dobrowolnie oddał swoje życie, aby uratować życie drugiego człowieka. Patronat nad tym konkursem objął marszałek Witold Kozłowski.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o życiu i działalności Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, upamiętnienie Roku Św. Maksymiliana i 80. rocznicy jego śmierci, a także przybliżenie biografii i myśli wybitnego franciszkanina w różnych formach. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody – podkreślała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.
Organizatorami konkursu są Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek w Oświęcimiu, a adresatami uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa małopolskiego.
Zadania konkursowe:
* klasy 1-2 i 3-4 SP – wykonanie kolażu;
* klasy 5-8 SP – wykonanie animacji poklatkowej;
* szkoły ponadpodstawowe – nagranie audycji w formie podcastu.
Prace konkursowe przesyłać można do 30 kwietnia br.  Informacje, warunki udziału, szczegóły zadań, kryteria oceny zawarte są w regulaminie konkursowym i załącznikach, dostępnych na stronach internetowych organizatorów: www.pbw.edu.pl , www.mcdn.edu.pl

(źródło informacji: www.malopolska.pl)