Małopolskie kapliczki odzyskają dawny blask

Małopolskie kapliczki odzyskają dawny blask

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił kolejną edycję konkursu na remont kapliczek pn. „Kapliczki Małopolski_2021”. Termin składania wniosków upływa 23 marca 2021 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/malopolskie-kapliczki-odzyskaja-dawny-blask.