Małopolska Tarcza Antykryzysowa – gdzie uzyskać informacje?

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – gdzie uzyskać informacje?

Sytuacja, której doświadczamy w związku z epidemią dotyka nas wszystkich, a najbardziej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jak będzie wyglądać wsparcie małopolskich firm w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej? 

Zarząd Województwa Małopolskiego uzgodnił z Komisją Europejską możliwość przeniesienia środków w Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 na nowy mechanizm wspierający małopolskie firmy, które ucierpiały z powodu epidemii. Samorząd Województwa wyznaczył dwa priorytety w działaniach, które mają na celu chronić małopolskie firmy przed skutkami gospodarczymi epidemii: PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ przeznaczony na utrzymanie miejsc pracy (192 mln zł) i PAKIET PŁYNNOŚĆ FINANSOWA skierowany na korzystne pożyczki obrotowe (35 mln zł).

Obecnie opracowywane są szczegółowe rozwiązania, które muszą mieć podstawę prawną, czyli program pomocowy wydany przez władze państwa członkowskiego – w przypadku Polski przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Taki program jest tworzony w ekspresowym trybie, na podstawie „Komunikatu Komisji Europejskiej – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (Communication on the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak (TF COVID-19).

Małopolska zgłosiła do tego programu obydwie formy wsparcia firm, o których mowa w pakiecie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

1. Dotacje z tytułu rekompensaty dla przedsiębiorstw, które odnotowały wyraźny spadek obrotów:

Założenia pakietu dotacyjnego:

– brak ograniczeń sektorowych,

– konieczność wykazania, że przedsiębiorstwo nie znajdowało się w trudnej sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019,

– prosty mechanizm wdrożeniowy, prosty wniosek o wsparcie, ograniczony do informacji niezbędnych, aby zapewnić zgodność z prawem,

– brak konieczności tworzenia rozbudowanych projektów przez wnioskujące podmioty.

2. Pożyczki na cele obrotowe

Założenia pakietu pożyczkowego:

– bardzo niskie oprocentowanie pożyczek,

– możliwość przeznaczenia pożyczki wyłącznie na cele obrotowe, bez konieczności finansowania z niej działań rozwojowych (inwestycji),

– obsługę przez operatora wskazanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wszystkie informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem dostępne są na stronie https://www.rpo.malopolska.pl/fundusze-a-koronawirus lub pod nr infolinii tel. (12) 616 06 16. Tam znajdą Państwo również informacje o zmianach i przesunięciach terminów naborów wniosków wprowadzonych przez instytucje ogłaszające konkursy oraz inne wiadomości ważne dla realizujących projekty unijne w czasie pandemii.

O działaniach Województwa Małopolskiego związanych z pandemią koronawirusa, m.in. Pakiecie Medycznym można przeczytać także tutaj  https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/malopolska-tarcza-antykryzysowa-ponad-320-milionow-na-walke-z-koronawirusem-oraz-skutkami-gospodarczymi-epidemii