„Małopolska Pamięta” – można składać wnioski

"Małopolska Pamięta" – można składać wnioski

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów stanowiących miejsca pamięci narodowej, będących dziedzictwem narodowym – w ramach konkursu pn. „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej”.
Środki na realizację uchwały w wysokości 300 000 zł znajdują pokrycie w budżecie województwa małopolskiego na 2022 rok. Wnioski o dotacje należy składać do dnia 10 maja 2022 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj