Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2023

https://wupkrakow.praca.gov.pl/-/19397831-malopolska-nagroda-rynku-pracy-2023

Rozpoczął się nabór wniosków do 7. edycji konkursu „Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2023″. Instytucje, organizacje gospodarcze, przedsiębiorcy oraz osoby indywidualne mogą zgłaszać swoich kandydatów do 21 grudnia br. Celem organizowanego wydarzenia jest promowanie pracodawców inwestujących w pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym. Dodatkowo w ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy organizowany jest konkurs towarzyszący „Mikro Firma za rogiem 2023″.

Małopolska Nagroda Rynku Pracy zostanie przyznana pracodawcom mającym siedzibę w Małopolsce. Do udziału kwalifikują się również firmy, których miejscem prowadzenia działalności jest województwo małopolskie. Podsumowanie i nagrodzenie laureatów przewidziane jest w pierwszym kwartale 2023 roku. Organizatorami konkursu są Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – instytucje Województwa Małopolskiego.

Zachęcam do zgłaszania wniosków w konkursie o Małopolską Nagrodę Rynku Pracy. W naszym regionie mamy wiele wzorów do naśladowania – pracodawców, którzy stosują najwyższe standardy wobec swoich współpracowników. Przykładają wagę do ich rozwoju zawodowego, który bardzo często pracownicy łączą z życiem rodzinnym. Chcemy docenić także mikro firmy, które pełnią szczególną rolę dla lokalnych społeczności, a w Małopolsce stanowią zdecydowaną większość podmiotów gospodarki – ponad 96 procent wszystkich przedsiębiorstw – mówi Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Przedsiębiorcy w ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy zostaną nagrodzeni w dwóch kategoriach:
– Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników – dla pracodawcy, który inwestuje w rozwój zawodowy pracowników i wspiera ich w podnoszeniu kwalifikacji, zapewnia stabilność zatrudnienia i wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec pracowników, a także stosuje między innymi rozwiązania sprzyjające zarządzaniu wiekiem w firmie oraz adaptacji nowych pracowników w miejscu pracy;
– Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – dla pracodawcy, który wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosuje również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, a także wprowadza rozwiązania związane z wystąpieniem szczególnych okoliczności dotyczących charakteru wykonywanej pracy bądź zdarzeniami zewnętrznymi.

Więcej informacji o konkursie tutaj