Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia tzw. „strefy ciszy” na obszarze Jeziora Mucharskiego w granicach Powiatu Wadowickiego

Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia tzw. „strefy ciszy” na obszarze Jeziora Mucharskiego w granicach Powiatu Wadowickiego

Starosta Wadowicki zaprasza mieszkańców powiatu wadowickiego do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami o mocy powyżej 10 kW (13,60 KM) na obszarze Jeziora Mucharskiego w granicach Powiatu Wadowickiego. Przedmiotem konsultacji społecznych jest ustalenie opinii publicznej w sprawie wprowadzenia zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na obszarze Jeziora Mucharskiego w granicach Powiatu Wadowickiego.
Czas trwania konsultacji: w dniach od 18 do 28 czerwca 2022 r.
Uwagi w przedmiotowej sprawie można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacji i dostarczyć do dnia 28 czerwca 2022 roku:
1) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@powiatwadowicki.pl
2) poprzez przesłanie pocztą lub doręczenie osobiste na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Wadowicach, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice

Projekt uchwały Rady Powiatu w Wadowicach oraz formularz konsultacji są dostępne na stronie internetowej Starostwa: https://powiatwadowicki.pl/ogloszenia-rozne/ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-w-sprawie-uchwalenia-tzw-strefy-ciszy-na-obszarze-jeziora-mucharskiego-w-granicach-powiatu-wadowickiego/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/spwadowice,a,2123543,ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-w-sprawie-uchwalenia-tzw-strefy-ciszy-na-obszarze-jeziora-muc.html