Konkurs „Eko-Akcja Zbiórka Makulatury”. Zapraszamy do udziału!

Plakat Eko-Akcja Zbiórka Makulatury 2

Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Wadowicach w dniach od 19 do 30 września br. organizuje konkurs proekologiczny dla szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wadowickiego pn. „Eko-Akcja Zbiórka Makulatury”.

Konkurs polega na zbiórce makulatury w placówkach oświatowych. Szkoły, które zbiorą największą ilość surowca (w kg) otrzymają atrakcyjne nagrody. Celem akcji jest kreowanie wśród młodzieży prawidłowych postaw w zakresie gospodarowania odpadami, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania w domu, szkole i najbliższym otoczeniu. Akcja ma na celu także propagowanie wśród uczniów postaw proekologicznych poprzez zaangażowanie ich we wspólne przedsięwzięcie związane z selektywną zbiórką makulatury.

Plakat Eko-Akcja Zbiórka Makulatury

Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA / LIFE 19 IPC/ PL/000005.