Kondolencje

Kondolencje

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci Jerzego Kasperczyka, współzałożyciela firmy Maspex, uhonorowanego – na mocy uchwały Nr XXXIX/476/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 sierpnia 2014 roku – tytułem „Zasłużony dla Powiatu Wadowickiego”.
W imieniu własnym, radnych Rady Powiatu w Wadowicach oraz pracowników Starostwa Powiatowego składamy Najbliższym Ś.p. Jerzego wyrazy głębokiego współczucia. W tych trudnych chwilach życzymy dużo sił do zniesienia bólu, który tylko czas może złagodzić.
Przewodnicząca Rady Powiatu w Wadowicach – Zofia Kaczyńska
Starosta Wadowicki – Eugeniusz Kurdas
Wicestarosta – Beata Smolec