Kondolencje

Kondolencje

Pani Małgorzacie Malczyk-Madydzie – pracownikowi Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych – w imieniu własnym, radnych Rady Powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy.
Wobec ogromnej straty, która dosięgła Panią, niełatwo znaleźć słowa pociechy. W tych trudnych chwilach życzymy Pani i całej Rodzinie dużo sił do zniesienia bólu, który tylko czas może złagodzić.
Przewodnicząca Rady Powiatu – Zofia Kaczyńska
Starosta Wadowicki – Eugeniusz Kurdas
Wicestarosta – Beata Smolec