Kondolencje

Jan Kożuch kondolencje

15 września br. w wieku 84 lat zmarł Jan Kożuch, wieloletni nauczyciel matematyki, wychowawca wielu pokoleń uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Wadowicach.

„Odszedł do domu Ojca nasz nieodżałowany nauczyciel matematyki i wychowawca wielu pokoleń licealistów prof. JAN KOŻUCH. Niech aniołowie zaniosą Jego duszę do raju!” – napisała na stronie internetowej szkoły społeczność wadowickiego LO.

Pogrążonej w cierpieniu Rodzinie oraz Przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego współczucia. Łącząc się w żałobie i smutku, zapewniamy o pamięci w tych trudnych dla Państwa chwilach.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Wadowicach Zofia Kaczyńska wraz z radnymi
Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas
Wicestarosta Beata Smolec