Komunikat – dotacje dla spółek wodnych!

Komunikat – dotacje dla spółek wodnych!

Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Wadowicach w związku z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Programów Infrastrukturalnych w i Rolnictwa z dnia 11.03.2024 r., znak WR-II.7831.2.2024.EK informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową udzielaną w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Termin składania wniosków: do 10 kwietnia 2024 r.

Dokumenty dotyczące składania wniosków oraz zasady przyznawania i rozliczenia ww. dotacji dostępne są na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/muw,m,5231,informacjeogolne.html