Kolejny zastrzyk pieniędzy dla powiatu!

promesę dla powiatu wadowickiego w drugim naborze odebrły Zofia Kaczyńska i Beata Smolec

Dobre wiadomości także rozchodzą się lotem błyskawicy, nic więc dziwnego, że w poniedziałek, 30 maja w starostwie urywały się telefony z gratulacjami. Tego dnia ogłoszono bowiem informację, że Powiat Wadowicki otrzymał ponad 23 miliony złotych z Polskiego Ładu na inwestycje drogowe. – Bez dwóch zdań, 30 maja 2022 r. to był bardzo udany dzień dla naszego samorządu – przyznaje z uśmiechem starosta Eugeniusz Kurdas.

Za środki z drugiego naboru Polskiego Ładu powiat zmodernizuje i wyremontuje odcinki dróg powiatowych we Frydrychowicach, Jastrzębi, Barwałdzie Górnym, Stryszowie, Zygodowicach, Andrychowie (ul. Lenartowicza), Wysokiej i Stanisławiu Górnym. Na ten cel Powiat Wadowicki otrzymał od rządu dokładnie 23 178 860,39 zł. – Złożyliśmy w tym naborze trzy wnioski drogowe, aż dwa dostały dofinansowanie i to w takiej kwocie, o którą wnosiliśmy – nie kryje satysfakcji wicestarosta Beata Smolec.

Bardzo dziękuję moim pracownikom, członkom zarządu, radnym, parlamentarzystom i Panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. To nasz wspólny sukces. Otrzymaliśmy ogromny zastrzyk pieniędzy, który pomoże nam zmodernizować kolejne odcinki dróg i uczynić nasz powiat miejscem jeszcze bardziej atrakcyjnym i bezpiecznym, zarówno dla mieszkańców, jak i gości – dodaje E. Kurdas.

Warto wspomnieć, że dofinansowanie z drugiego naboru wniosków do Polskiego Ładu otrzymały także wszystkie samorządy gminne z terenu naszego powiatu. W sumie do powiatu trafi ponad 127 mln zł! Symboliczne czeki wszystkim 11 samorządom z terenu powiatu wręczyli w Wadowicach w miniony piątek, 3 czerwca posłowie na Sejm RP Marek Polak i Filip Kaczyński.

Bez dwóch zdań 30 maja br. dla samorządów w całej Polsce, w tym dla samorządów z powiatu wadowickiego, był bardzo udany. Nie jest to pierwszy taki dzień, bo jeśli chodzi o środki rządowe dla naszych lokalnych społeczności, one już tak dużym strumieniem płyną do nas od dobrych kilku lat. Tym razem do powiatu wadowickiego trafi wsparcie w wysokości ponad 127 mln zł. W tym zestawieniu przeważają inwestycje drogowe. Ponad 55 mln zł trafi na modernizację i rozbudowę dróg – podsumowywał podczas spotkania F. Kaczyński.  Z kolei M. Polak dziękował samorządowcom za ogrom pracy, który wykonują zarówno przy pozyskiwaniu środków rządowych i unijnych, jak i realizacji kolejnych projektów.

Więcej o poszczególnych inwestycjach, na które powiat otrzymał dofinansowanie z II naboru Polskiego Ładu, będziemy pisać bliżej rozpoczęcia prac.

O rozstrzygnięciu tego naboru dla całej Małopolski można przeczytać tutaj