Kolejne wydarzenie w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.” Przeciwdziałanie suszy i powodzi – Zbiornik Wodny Świnna Poręba”.

Kolejne wydarzenie w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej  pn.” Przeciwdziałanie suszy i powodzi – Zbiornik Wodny Świnna Poręba”.

Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Wadowicach zorganizował 27 lipca br. kolejne wydarzenie na Zbiorniku Wodnym Świnna Poręba w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej ”Przeciwdziałanie suszy i powodzi – Zbiornik Wodny Świnna Poręba”. Wzięli w nim udział uczniowie przebywający na półkolonii na terenie powiatu wadowickiego wraz z opiekunami.
W pierwszej części wydarzenia uczestnicy mieli okazję spotkać się i porozmawiać z policjantami pełniącymi służbę na terenie zbiornika. Dowiedzieli się, na czym polega ich praca, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą, a także jak udzielić pierwszej pomocy osobie tonącej. Kierownik Zapory Wodnej Świnna Poręba Paweł Franczak oprowadził uczestników po sztolni i koronie zapory szczegółowo opowiadając o roli, jaką pełni zbiornik wodny tj. ochrona przeciwpowodziowa, retencjonowanie wody, zapewnienie wody dla użytkowników poniżej zbiornika, produkcja energii elektrycznej oraz produkcja narybku. Z kolei doradca ds. klimatu i środowiska na specjalnie przygotowanym stoisku udzielał informacji o roli, jaką pełni woda w środowisku i w życiu człowieka oraz o ochronie klimatu i adaptacji do jego zmian.
Uczestnicy oprócz dużej dawki informacji otrzymali pamiątkowe upominki – szklane bidony wielokrotnego użytku z logotypem projektu oraz materiały edukacyjne dot. zmian klimatu /ulotki/.
Celem kampanii informacyjno-edukacyjnej jest zwrócenie uwagi mieszkańców Powiatu Wadowickiego oraz gości odwiedzających nasz powiat w czasie wakacji na rolę, jaką pełni zbiornik wodny w walce ze zmianami klimatu, w tym przeciwdziałaniu suszy i ochronie przeciwpowodziowej. Kampania ma na celu ukazanie, jak ważną rolę pełni woda w życiu człowieka i jak ważna jest dla środowiska.

Wydarzenie zorganizowane w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej realizowanej w ramach projektu LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA / LIFE 19 IPC/ PL/000005.