Kolejne pieniądze na powiatowe drogi

kolejne umowy na modernizacje dróg podpsiane

Takie sytuacje lubi każdy samorządowiec. W piątek, 1 marca br. starosta Eugeniusz Kurdas, członek zarządu Marek Ciepły oraz skarbnik powiatu Irena Żurek podpisali z wojewodą małopolskim Krzysztofem Janem Klęczarem trzy umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór nr 9) prac przy naszych drogach powiatowych. Powiat Wadowicki otrzyma łącznie ponad 2,2 mln zł.

Środki zostaną przeznaczone na przebudowę dwóch odcinków (prawie 450 metrów) drogi 1737K w Rzykach, remont 1,6 km odcinka drogi 1799K w Kleczy Dolnej oraz rozbudowę nieco ponad 900 metrowego odcinka drogi 1788K w Paszkówce i Sosnowicach. Całość prac jest szacowana na prawie 4,45 mln zł. Dofinansowanie z RFRD stanowi 50 procent kosztów kwalifikowalnych zadań. Wszystkie roboty mają zostać wykonane jeszcze w tym roku.- W latach 2019 – 2023 na zadania drogowo-mostowe w Powiecie Wadowickim wydaliśmy blisko 144 miliony złotych. Większość inwestycji prowadzona była z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Nie zwalniamy tempa jeśli chodzi o przedsięwzięcia inwestycyjne, a podpisane w piątek umowy są na to najlepszym dowodem – podkreśla starosta Eugeniusz Kurdas.

Kolejne pieniądze na powiatowe drogi

Podczas spotkania zorganizowanego w Starostwie Powiatowym w Myślenicach przedstawiciele samorządów z powiatów wadowickiego, suskiego i myślenickiego podpisali umowy na 31 zadań na łączną kwotę dofinansowania ponad 39,3 mln zł. – Przyczyni się to do wyremontowania prawie 26 km dróg powiatowych i gminnych. Silna Polska to Polska silna samorządem – zaznacza wojewoda małopolski K. Klęczar.

Na podstawie podpisanych w piątek umów do samorządów z powiatu wadowickiego na remonty, rozbudowy, przebudowy ponad 13,7 km dróg trafi z RFRD blisko 15,8 mln zł na zadania jednoroczne oraz niemal 2,5 mln zł na zadanie wieloletnie, które zrealizuje gmina Wadowice. Szczegółowo wygląda to następująco:
Powiat wadowicki zrealizuje trzy inwestycje z łącznym dofinansowaniem na poziomie ponad 2,2 mln zł na:
* rozbudowę drogi powiatowej 1788K w miejscowościach: Paszkówka, Sosnowice – wsparcie finansowe w wysokości 1 028 946 zł;
* remont drogi powiatowej 1799K w miejscowości Klecza Dolna – wsparcie finansowe w wysokości 735 649 zł;
* przebudowę drogi powiatowej 1737K w miejscowości Rzyki – wsparcie finansowe w wysokości 459 484 zł.
Pozostałe zadania zrealizują gminy. Są to:
* zadanie gminy Andrychów pn. „Remont drogi gminnej 470823K (os. Kierczaki) w miejscowości Rzyki” – wsparcie finansowe w wysokości 460 268 zł;
* zadania gminy Brzeźnica pn. „Remont drogi gminnej 470005K w miejscowości Brzezinka” – wsparcie finansowe w wysokości 1 600 000 zł oraz zadanie pn. „Remont drogi gminnej 470041K (ul. Świętego Floriana) w miejscowości Sosnowice” – wsparcie finansowe w wysokości 161 525 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Brzeźnica: blisko 1,8 mln zł);
* zadania gminy Kalwaria Zebrzydowska pn. „Przebudowa drogi gminnej 470106K w miejscowości Stanisław Dolny i Przytkowice” – wsparcie finansowe w wysokości 1 871 327 zł oraz zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 470073K w miejscowości Barwałd Górny” – wsparcie finansowe w wysokości 1 360 620 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Kalwaria Zebrzydowska: ponad 3,2 mln zł);
* zadanie gminy Lanckorona pn. „Remont drogi gminnej publicznej 471409K (ul. Świętokrzyska) w miejscowości Lanckorona” – wsparcie finansowe w wysokości 1 010 674 zł;
* zadanie gminy Spytkowice pn. „Rozbudowa drogi gminnej 470307K w miejscowości Półwieś” – wsparcie finansowe w wysokości 714 988 zł;
* zadanie gminy Stryszów pn. „Przebudowa drogi gminnej 470346K w miejscowościach Stronie i Zakrzów” – wsparcie finansowe w wysokości 318 277 zł;
* zadanie gminy Tomice pn. „Remont drogi gminnej 470386K (ul. Widów) w miejscowości Radocza z budową oświetlenia” – wsparcie finansowe w wysokości 309 735 zł;
* zadania gminy Wieprz pn. „Remont drogi gminnej G000011 w miejscowości Frydrychowice” – wsparcie finansowe w wysokości 2 252 596,36 zł oraz zadanie pn. „Remont drogi gminnej G000029 w miejscowości Przybradz” – wsparcie finansowe w wysokości 540 016 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Wieprz: blisko 2,8 mln zł).

Więcej o umowach podpisanych 1 marca można przeczytać tutaj