Kolejne laptopy trafiły do naszych szkół. Tym razem jest ich 111

Kolejne laptopy trafiły do naszych szkół. Tym razem jest ich 111

Samorząd wojewódzki od wielu lat wspiera kształcenie zawodowe. Bardzo się cieszymy, że w Powiecie Wadowickim dostrzega się, jak ono jest ważne. Widzimy i doceniamy, że wszyscy tutaj wspierają działania na rzecz wyposażania szkół w nowoczesny sprzęt, który jest niezbędny do edukacji a przede wszystkim do tego, aby młodzież jak najlepiej poradziła sobie na rynku pracy. Laptopy są tego dobrym przykładem. W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego” ponad 6 milionów złotych przeznaczyliśmy na sprzęt do edukacji zdalnej. To była kwota do dyspozycji wszystkich samorządów w województwie. Powiat Wadowicki z tej puli pozyskał w sumie ponad 600 tys. zł. To ogromny sukces, efekt Państwa ciężkiej i skutecznej pracy – mówiła wczoraj (2.02) Renata Kępczyk – kierownik Zespołu ds. Rozwoju Kształcenia Zawodowego Departamentu Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie. Okazją do wypowiedzenia tych słów było spotkanie, podczas którego dyrektorom ośmiu szkół podległych Powiatowi Wadowickiemu przekazano łącznie 111 nowych laptopów (z oprogramowaniem) oraz siedem zestawów słuchawkowych.

To prawda, że nasza współpraca z samorządem wojewódzkim układa się niezwykle harmonijnie. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Deklarujemy też, że nadal zamierzamy korzystać z każdej szansy na rozwój naszego szkolnictwa, na doposażenie naszych placówek. Jeśli ktoś stwarza możliwości, a samorząd wojewódzki właśnie tak czyni, to my zawsze chętnie korzystamy, zawsze jesteśmy gotowi aplikować o środki, zabezpieczając wkład własny – podkreślała podczas spotkania wicestarosta Beata Smolec. – Muszę jednocześnie podkreślić, że w przypadku szkół, współpraca w naszym powiecie świetnie układa się na wszystkich szczeblach: od dyrektorów placówek, przez nasz urząd, Zarząd Powiatu, Radę Powiatu, województwo aż po parlamentarzystów – dodawała.

Kolejne laptopy trafiły do naszych szkół. Tym razem jest ich 111

Sprzęt, który wczoraj trafił do ośmiu powiatowych szkół, został zakupiony w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Łączny koszt zakupów to 322 tys. zł.

W przekazaniu laptopów dyrektorom szkół uczestniczyli też m.in. poseł na Sejm RP Filip Kaczyński, Barbara Augustyńska-Czerw – kierownik Zespołu ds. Finansów Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego (UM) w Krakowie a także przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Marek Cimer oraz członek Zarządu Powiatu Marek Ciepły. Wszyscy oni także nie kryli satysfakcji nie tylko z faktu, że do powiatowych szkół raz za razem trafia nowoczesny sprzęt, ale i tego, że to efekt zgodnej pracy wielu osób i podmiotów. – Mówcie Państwo o tym w czasie spotkań z rodzicami i z nauczycielami, jak wyśmienite efekty może przynosić wspólna praca. To ważne, żeby wszyscy mogli dostrzec, jakie dobro powstaje, gdy tworzymy autentyczną wspólnotę. A tym dobrem jest nie tylko możliwość pobierania nauki przez młodzież w coraz lepszych warunkach, ale po prostu uśmiech i zadowolenie na twarzach młodych mieszkańców naszego powiatu – zwracała się do dyrektorów szkół Z. Kaczyńska.

Kolejne laptopy trafiły do naszych szkół. Tym razem jest ich 111

Przypomnijmy, że w ramach umowy partnerskiej z Województwem Małopolskim na rzecz realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” wcześniej, bo w 2021 roku do placówek podległych Powiatowi Wadowickiemu prowadzących kształcenie zawodowe zakupiono 100 laptopów, projektor multimedialny oraz trzy tablice multimedialne wraz z kamerami. Wartość poprzedniego projektu wyniosła 378 tys. zł.